Verwante kerken

Als Nederlands Gereformeerde Kerken onderhouden we goede relaties met andere kerken in binnen- en buitenland. De meest verwante kerken zijn kerken die ook voortkomen uit de Reformatie van de 16e eeuw. Toen werd de Bijbelse boodschap van Gods genade weer het hart van de boodschap van de kerk.

Uit die periode stammen ook belangrijke belijdenisgeschriften van de verschillende gereformeerde kerken. Nog steeds ondertekenen ambtsdragers in de Nederlands Gereformeerde Kerken bij hun aantreden deze belijdenisgeschriften als instemming met de leer van de kerk en binden predikanten zich via een ondertekeningsformulier aan de leer van de kerk.

De geschiedenis van de kerk is een geschiedenis van veel verdeeldheid, maar ook van Gods trouw. Hij heeft door de eeuwen heen zijn kerk in stand gehouden en overtuigde mensen telkens weer van het goede nieuws van Jezus Christus. We zijn blij dat we nu in een tijd leven waarin kerkelijke toenadering steeds meer gestalte krijgt.

Met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt werken we toe naar eenheid. We hebben uitgesproken dat we op dezelfde grondslag staan als de Christelijke Gereformeerde Kerken. Er zijn goede contacten met de Protestantse Kerk in Nederland. In de afgelopen jaren hebben we geprofiteerd van allerlei invloeden uit evangelische kringen. We ervaren daarin dat Gods geest in de kerken werkt en ‘grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt’.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv