Feiten en cijfers

32.912 – De Nederlands Gereformeerde Kerken tellen ca. 33.000 leden, waarvan ca. 21.000 belijdende leden en circa 12.000 doopleden.

87 – Er zijn in ons land 87 Nederlands Gereformeerde kerken; de meeste daarvan liggen in het middelste deel van ons land (Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland) en in Noord-Holland: in deze provincies woont ruim 90% van de Nederlands Gereformeerde kerkleden. In de drie noordelijke en de drie zuidelijke provincies zijn maar weinig kerken: vijf in het noorden en vier in het zuiden. De gemeenten variëren sterk in grootte: van enkele tientallen leden tot ruim tweeduizend leden.

10 – In tien gemeenten is sprake van vrijwel volledige integratie met de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk; zo’n ‘samenwerkingsgemeente’ fungeert in de praktijk als één gemeente. Er is één samenwerkingsgemeente van een Nederlands Gereformeerde Kerk en een Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en één samenwerkingsgemeente, waarin de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde kerk participeren.

88 – De Nederlands Gereformeerde Kerken tellen 88 predikanten die aan gemeente verbonden zijn; onder hen zijn ook CGK en GKv predikanten die in een samenwerkingsgemeente dienen. Sommige gemeenten hebben meer dan één predikant, sommige predikanten dienen meer dan één gemeente. Een aantal gemeenten is te klein om een eigen predikant te betalen. Een aantal predikanten is werkzaam als missionair predikant (in Nederland of in het buitenland); anderen zijn werkzaam in het justitiepastoraat, binnen de krijgsmacht of in de gezondheidszorg. Er zijn ruim 40 emeritus-predikanten: predikanten die ontheffing hebben gekregen van het werk in de gemeente; ‘emeritus’ betekent letterlijk ‘uitgediend’. Meestal gaat het daarbij om predikanten die ‘met pensioen’ zijn gegaan; velen van hen gaan overigens nog regelmatig in de kerkdiensten voor.

€ 12,10 – Veel meer informatie over de Nederlands Gereformeerde Kerken is te vinden in het Informatieboekje van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het bevat allerlei gegevens (adressen, telefoonnummers etc.) over alle plaatselijke kerken, informatie over landelijke commissies en instellingen etc. Het verschijnt jaarlijks in april. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks via de website.