Kandidaten

Op dit moment zijn de volgende kandidaten door een van de regio’s beroepbaar gesteld.

O.I. (Olaf) Smidt te Kampen, e-mail olafsmidt@live.nl

A. Bosma te Kampen, e-mail alexanderbosma95@gmail.com, tel. 06-57589817.

R. (Roel) Koelewijn, Bunschoten
roel-koelewijn@kpnmail.nl, 06-52615718

Eveneens beroepbaar zijn:

K. (Klaas) van den Geest, Deventer
kvdgeest@solconmail.nl, 06-51339604

F. (Fokke) Pathuis
fpathuis@kpnplanet.nl, 038-4200872