Kandidaten

Op dit moment zijn de volgende kandidaten door een van de regio’s beroepbaar gesteld.

R. (Roel) Koelewijn, Bunschoten
roel-koelewijn@kpnmail.nl, 06-52615718

J. Teekens te Utrecht (momenteel deeltijd kerkelijk werker voor De Verbinding in Hilversum en daarnaast werkzaam voor de NS in Utrecht)
janteekens.pastor@gmail.com, 06-57874250.

Eveneens beroepbaar zijn:

K. (Klaas) van den Geest, Deventer
kvdgeest@solconmail.nl, 06-51339604

F. (Fokke) Pathuis
fpathuis@kpnplanet.nl, 038-4200872

F.G. (Frederikus) aan het Rot, Enschede
frederikus@aanhetrot@gmail.com 0535747369 / 0619998340
(Beroepbaar in verband met opheffing vorige gemeente)