Jan Willem Sonneveld

Ik ben Jan Willem Sonneveld. Met mijn vrouw Jeanette woon ik in Houten. We hebben samen vier kinderen gekregen, van wie de jongste nog bij ons woont. Ik leef vanuit de overtuiging dat Jezus mijn leven kan en wil verlossen van kwaad, schuld, beperkingen en zinloosheid. Ik heb Hem leren kennen als degene die voor mij uitgaat en me vraagt Hem te volgen om me te gaan vernieuwen door zijn Geest. Jezus is voor mij, met en namens God de Vader, de weg die ik wil gaan en mijn bestemming in één.

Het is mijn verlangen om mensen bij Jezus te brengen. Jezus wijst zichzelf aan als de weg naar de Vader. lk zie het als de belangrijkste taak van een predikant om de mensen voor te gaan in het zich telkens weer overgeven aan de onvoorwaardelijke liefde van God en Jezus’ verlossingswerk. In die zin zie ik mezelf als een gezant van Christus om namens Hem mensen op te roepen zich met God te laten verzoenen.

Onderwijs geven zit me in het bloed. Ik heb ervaring opgedaan als leerkracht, adviseur en directeur in het basisonderwijs en als trainer en coach in het bedrijfsleven. Daarnaast heb ik ervaring als hulpverlener. Ik ga graag met anderen aan de slag om samen te groeien in het uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden binnen een gemeenschap, in het bijzonder als het gaat om het beelddrager van God zijn en het navolgen van Jezus. Daarbij probeer ik hoofd, hart en handen aan te spreken.

Ik hou van wandelen (o.a. pelgrimspaden), hardlopen en van vogels spotten. Ik heb plezier in het bezoeken van musea, kerken en tentoonstellingen. Ik blijf graag op de hoogte van ontwikkelingen in politiek en maatschappij. Daarnaast schrijf ik zelf columns, artikelen en gedichten.

Graag kom ik in contact met een gemeente die de navolging van Christus centraal wil stellen, waar ruimte is voor verschil in gaven en beleving en die dienstbaar wil zijn aan de samenleving.

Mijn contactgegevens zijn: sonneveldjanwillem@gmail.com en 06-23995034