Jaarrapporten generale synode Meppel (2017)

Deputaatschappen krijgen van de synode duidelijke opdrachten, waarmee ze de drie jaar aan de slag gaan. Voor de synode van Meppel 2017 rapporteerden de deputaatschappen in een beleidsrapport, maar sommige deputaatschappen deden dat ook tussentijds met jaarrapporten. Zo hielden ze kerkenraden en anderen op de hoogte van hun werkzaamheden en resultaten.