Henk Koppelaar stelt zich aan u voor.

Ik ben Henk Koppelaar en woon samen met Ida in Amersfoort. Ik ben geboren in februari 1953. Onze vier kinderen zijn getrouwd en we hebben vijf kleinkinderen. Al gedurende een groot aantal jaren is er bij mij een diep verlangen om het evangelie uit te dragen en dienstbaar te zijn aan de gemeente(n) van onze Heer Jezus Christus. In de afgelopen decennia heeft dat met name vorm gekregen door op tal van plaatsen in de wereld predikanten en voorgangers te trainen voor de missionaire opdracht om mensen te bereiken met het evangelie. Onze Heer Jezus zegt het immers zelf; “de velden zijn wit, maar er zijn weinig arbeiders”.

Ik heb verschillende Gkv kerken (Dordrecht, Utrecht-C, Houten, Zeist) mogen dienen in het ambt van ouderling. Ik heb veel ervaring met catechetisch onderwijs aan zowel jongeren als belijdeniscatechisanten en ben heel mijn leven actief betrokken geweest bij tal van vormen van evangelisatie. Mijn theologische opleiding heb ik voor een belangrijk deel gevolgd aan de ETF in Heverlee en daarnaast heb ik meer dan 20 jaar ervaring in het voorgaan in diensten van verschillende denominaties. Pastoraat is voor mij een zeer wezenlijk onderdeel van de zorg aan de gemeente.

Ik werk graag in teamverband. Sinds eind 2017 ben ik formeel als oudste en voorganger ingezegend en verbonden aan de Arabisch/Nederlandstalige ICF gemeente Oase in Amersfoort, een missionair initiatief van de classis kerken in Amersfoort in samenwerking met CGK en NGK.

Ik geniet van het bestuderen van Gods Woord en het voorbereiden en maken van preken die praktisch en toepasbaar zijn in het leven van elke christen. Ik ben beschikbaar voor preekbeurten en wil nadenken over een parttime c.q. interim ondersteuning van een gemeente gedurende bijvoorbeeld een vacante periode.

U kunt mij bereiken via e-mail: henkkoppelaar@ziggo.nl of via 06 54916125.