Hoopvol onderweg in Gods wereld

Als Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn we een christelijke kerk. We maken deel uit van de wereldwijde christelijke gemeenschap die het goede nieuws van God al zo’n 2000 jaar doorgeeft aan miljoenen mensen. De oude belijdenissen vatten ons geloof samen.

We geloven dat deze wereld door God is gemaakt en dat er nog veel goeds van Hem is te herkennen: in mensen en in de hele schepping. Tegelijk zien we dat er veel is verstoord geraakt, is misgelopen, is mislukt. In een wereld die is aangetast door het kwaad komt God met liefde, vergeving en herstel. Jezus Christus speelt daarin een centrale rol. Hij heeft deze wereld gered van zonde en dood. Hij wil ons tot nieuwe mensen maken.

In onze kerken is plek voor iedereen die bij Jezus Christus wil horen: ongeacht verleden, herkomst, geaardheid, status of wat ook. De kerk is de plek waar we samen ons geloof vieren en uitleven, waar we elkaar en anderen dienen en van waaruit we betrokken zijn bij de wereld.