Formulieren

Formulieren zijn kerkelijke geschriften die bij de liturgische handelingen als doop en avondmaal gebruikt kunnen worden.

Hieronder vind je de liturgische formulieren met de tekst van de laatste revisie (2016), maar met de vragen zoals die zijn vastgesteld in 2023 door de LV/GS van Zoetermeer.

De formulieren hebben het karakter van een handreiking. Om die reden worden er geen beamerversies van de formulieren meer aangeboden.

Bij de vragen en beloften mogen alleen andere formuleringen gebruikt worden met goedkeuring van de kerkenraad en met instemming van de betrokkenen (art. C8.2 KO).

Zie ook de landelijke regeling C8 (klik op de link om de regeling te downloaden).

 

Formulieren als pdf:

Doopformulier 1
Doopformulier 2
Doopformulier 3
Doopformulier voor volwassenen

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

Avondmaalsformulier 1
Avondmaalsformulier 2
Avondmaalsformulier 3
Avondmaalsformulier 4
Avondmaalsformulier 5

Huwelijksformulier
Huwelijksformulier ‘In eerbied en vrolijkheid’

Bevestiging dienaren van het woord
Bevestiging ouderlingen en diakenen

Zie ook: Handreiking bevestigen van werkers in de kerk

Tuchtformulier 

Formulieren als worddocument:

Doopformulier 1
Doopformulier 2
Doopformulier 3
Doopformulier voor volwassenen

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

Avondmaalsformulier 1
Avondmaalsformulier 2
Avondmaalsformulier 3
Avondmaalsformulier 4
Avondmaalsformulier 5

Huwelijksformulier
Huwelijksformulier ‘In eerbied en vrolijkheid’

Bevestiging dienaren van het woord
Bevestiging ouderlingen en diakenen

Tuchtformulier 

 

Engelstalige formulieren van de Canadian and American Reformed Churches:
zie www.canrc.org