Formulieren en belijdenissen

Bij allerlei plechtige en officiële gebeurtenissen in de erediensten worden vaste teksten gebruikt, die we formulieren noemen. Als de gemeente bij elkaar komt om bijvoorbeeld het Heilig Avondmaal te vieren, lezen we het avondmaalsformulier. Hierin staat wat het avondmaal voor ons betekent. Het formulier beschrijft hoe we de dood van onze Heer Jezus gedenken en belijden door het breken van het brood en het drinken van de wijn. Door de uitleg en het zichtbaar maken van deze liturgische handelingen wordt ons geloof versterkt. Formulieren zijn dus kerkelijke geschriften die bij de liturgische handelingen in de kerk gebruikt worden.