VAC advies

De Landelijke Vertrouwens- en Adviescommissie (VAC) heeft onder meer als taak het vertrouwelijk advies en bemiddeling tussen predikanten die graag een andere gemeente willen dienen en kerken die een voorganger zoeken, maar ook bijstand en advies verlenen in kerken waar spanningen ontstaan of problemen zich voordoen tussen kerkenraad, predikant en/of gemeente. Zowel een gemeente als een predikant kunnen het advies van de commissie inroepen.

In haar recente opdracht staat onder meer

  1. vertrouwelijk advies uit te brengen aan en te bemiddelen tussen predikanten, die graag een (andere) gemeente willen dienen en kerken, die een voorganger zoeken met inachtneming van de vastgestelde gedragslijn ten dienste van het beroepingswerk;
  2. contact te leggen en te onderhouden met beroepbaar gestelde kandidaten en predikanten om hen, indien zij dat wensen, te adviseren en bij te staan tijdens de periode, waarin zij wachten op een beroep;
  3. bijstand en advies te geven in kerken, waar spanningen ontstaan of problemen zich voordoen tussen kerkenraad, predikant en/of gemeente, op verzoek van of met instemming van beide partijen;
  4. op verzoek van betrokkenen in een zo vroeg mogelijk stadium bij een dreigend ontslag van een predikant inspanning te verrichten om een andere uitweg te vinden.

Adres van de commissie

H.G. Lakerveld, Nuenen, voorzitter. Email: harry.lakerveld@onsnet.nu