Financiële steun

Commissie voor Steunbehoevende kerken

De Commissie Steunbehoevende Kerken (CSK) geeft uitvoering aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Nederlands Gereformeerde Kerken voor ondersteuning van die kerken waarvan duidelijk is dat de zorg voor de aangesloten leden bij een gemeente onvoldoende met de beschikbare en maximaal te verwerven financiële middelen gerealiseerd kan worden.

Commissie Steunbehoevende studenten

De Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken (de Commissie) verleent financiële steun aan studenten in de theologie (lid van een Nederlands Gereformeerde Kerk) die het voornemen hebben een gemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerken (of een buitenlandse zusterkerk) te gaan dienen als predikant, pastoraal werker, zendeling of evangelist.