Contact NGA

Samenstelling bestuur

De heer W.H. Martens MBAWHMartens
functie: voorzitter
telefoon 0318-631953
e-mail voorzitter.nga@ngk.nl

 


Herman van Rees De heer H. van Rees AAG, Meinwerkstraat 14, 3881 BX Putten
functie: secretaris, pensioenzaken, plv. penningmeester, plv. TOP-regeling
telefoon 0341-370138
e-mail secretaris.nga@ngk.nl


De heer Drs. J.G. van Dalen
functie: penningmeester, TOP-regeling, plv. pensioenzaken
telefoon 020-6470694
e-mail secretaris.top@ngk.nl


Mevrouw Drs. J. Gerkema-Mudde
functie: plv. voorzitter


Mevrouw Mr. Dr. A.H. Pool
functie: plv. secretaris


Samenwerking met Steunpunt Kerkenwerk

Het beantwoorden van vragen over de regelingen is ondergebracht bij het SKW. Dat betreft de WAP-richtlijn en de arbeidsvoorwaarden van predikanten en kerkelijk werkers. De beantwoording van nieuwe vragen wordt door het SKW afgestemd met de NGA. Voor uw vragen kunt U terecht bij het volgende e-mailadres:

  • info@steunpuntkerkenwerk.nl

Ook de informatie over de traktementen van de predikanten wordt door het SKW verwerkt. Het SKW verzamelt de informatie door het opvragen van het rekenmodel voor het traktement. Dat gaat via e-mail, waarbij het rekenmodel met een wachtwoord is beveiligd. Het SKW verwerkt de informatie in het verzekerdenbestand, dat jaarlijks aan AEGON wordt aangeboden voor de verzekering van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Aan de hand van het rekenmodel controleert het SKW of de kerken de traktementsgegevens juist hebben ingevoerd bij het pensioenfonds PfZW. Alle administratieve contacten met AEGON, PfZW en de kerken worden door het SKW verzorgd.

Binnenkort loopt ook de ziekmelding van een predikant via het SKW. Vanaf de ziekmelding tot en met het einde van de ziekteperiode heeft het SKW dan een taak.

 Enkele stukken over de NGA