Regelingen voor de kerkelijk werker

De kerkelijk werker is in tegenstelling tot de predikant een werknemer van de gemeente. Er is een Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Werkers, die zowel voor de NGK als voor de GKv geldt, verder KW-regeling. Deze bevat bepalingen over de arbeidsovereenkomst, salaris, pensioen en financiële vergoedingen, vakantie en verlof en arbeidsongeschiktheid. De KW-regeling wordt overeengekomen tussen het SKW en Luceo, de vereniging van kerkelijk werkers.

De NGA heeft meegewerkt aan en meebeslist over de vervanging van de eigen KW-regeling door de gezamenlijke regeling voor NGK en GKv. Deze is van toepassing vanaf 2019.

De KW-regeling is van toepassing op de kerkelijk werker en de predikant in opleiding.

  • KW-regeling , de tekst van de regeling 2020(pdf).
  • KW-rekenmodel , een spreadsheet voor het berekenen van het maandsalaris en de inhouding van de pensioenpremie voor 2020.

Alle informatie over de arbeidsvoorwaarden van de kerkelijk werker zijn beschikbaar op de website van Steunpunt Kerkenwerk. Daar zijn ook modellen voor de arbeidsovereenkomst beschikbaar.

De gegevens van vorig jaar (2019) zijn nog beschikbaar: