Regelingen voor de kerkelijk werker

De kerkelijk werker is in tegenstelling tot de predikant een werknemer van de gemeente. Vanaf 2019 is er een Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Werkers, die zowel voor de NGK als voor de GKv geldt, verder KW-regeling. Deze bevat bepalingen over de arbeidsovereenkomst, salaris, pensioen en financiële vergoedingen, vakantie en verlof en arbeidsongeschiktheid. De KW-regeling is overeengekomen tussen het SKW, de NGA en Luceo, de vereniging van kerkelijk werkers.

Het SKW is voor de kerkenraad en de kerkelijk werker beschikbaar voor advies over de KW-regeling. Een advies zal speciaal nodig zijn bij de overgang van de NGK-regeling voor 2018 naar de gezamenlijke regeling van GKv en NGK voor 2019. De nieuwe regeling kent twee salarisschalen, voor de ondersteunend en de zelfstandig werkend kerkelijk werker. De ene schaal van de NGA zat daar tussenin. Andere punten van financieel belang zijn de reiskostenvergoeding en de iets hogere inhouding voor de pensioenpremie. Men vrage bij het SKW advies als de overgang een probleem oplevert.

Het SKW heeft ook een mailing aan de kerkenraden en de penningmeesters verzorgd bij de publicatie van een nieuwe regeling. De KW-regeling voor 2019-2020 is op 20 december gepubliceerd.

De KW-regeling is van toepassing op de kerkelijk werker en de predikant in opleiding.

  • KW-regeling , de tekst van de regeling 2019 (pdf).
  • KW-rekenmodel , een spreadsheet voor het berekenen van het maandsalaris en de inhouding van de pensioenpremie voor 2019.

Voor informatie over het functioneringsgesprek en voor de daarbij te gebruiken formulieren wordt verwezen naar de website van Steunpunt Kerkenwerk. Daar zijn ook modellen voor de arbeidsovereenkomst beschikbaar.

De gegevens van vorig jaar (2018) zijn nog beschikbaar: