Regelingen voor de kerkelijk werker

De kerkelijk werker is in tegenstelling tot de predikant een werknemer van de gemeente. Jaarlijks wordt door de NGA de Rechtspositionele regeling kerkelijk werker Nederlands Gereformeerde Kerken vastgesteld, verder KW-regeling. Deze bevat bepalingen over de arbeidsovereenkomst, salaris, pensioen en financiële vergoedingen, vakantie en verlof en arbeidsongeschiktheid. De NGA is voor de kerkenraad en de kerkelijk werker beschikbaar voor advies over de KW-regeling.

De KW-regeling is van toepassing op de kerkelijk werker en de predikant in opleiding.

Artikel 3.3.1 van de KW-regeling verplicht de werkgever ten minste eenmaal per jaar met de werknemer een functioneringsgesprek te houden. Bijlage 3 geeft daarvoor een handleiding. Het formulier functioneringsgesprek is beschikbaar in twee vormen:

Er zijn twee modellen voor de arbeidsovereenkomst:

De gegevens van vorig jaar (2016) zijn nog beschikbaar: