Toelichting GS-Meppel bij besluiten M/V en ambt

Besluiten GS Meppel over M/V en ambt

Het moderamen van de GS Meppel heeft bij de besluiten over m/v en ambt een begeleidende brief aan alle kerkenraden geschreven, waarin de voorgeschiedenis van deze besluiten wordt beschreven en de urgentie wordt toegelicht. Omdat er over dit onderwerp al heel lang verschil van inzicht bestaat, doet de synode een dringend beroep op de kerken om de besluiten bij een geopende Bijbel voor Gods aangezicht zorgvuldig te overwegen. Daarbij doet de synode een dringend appel op de kerken en haar leden om elkaar te blijven aanvaarden en de eenheid in Christus te bewaren door de samenbindende kracht van vrede.

Terug naar inhoud