Man/vrouw in de kerk

Deputaten man/vrouw in de kerk (MVIK) hadden de opdracht de synodebesluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen in de kerkelijke ambten toe te lichten in de plaatselijke kerken en classes. Verder hielden zij zich bezig met het ontwikkelen en verzamelen van materiaal ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes. Hun taak is inmiddels afgerond.

 

Handreiking bezinning MVeA-besluiten voor kerkenraden
Voor de begeleiding van het totale proces in de gemeente, zal naast de bijbels inhoudelijke bezinning ook bijvoorbeeld de besluitvorming en het omgaan met meningsverschillen een plek moeten krijgen. Daarvoor ontwikkelden deputaten eind 2017 de Handreiking bezinning MVeA-besluiten voor kerkenraden. Doel is kerkenraden te helpen in Christus met elkaar en de gemeente op weg te gaan, en vanuit eigen bezinning ook leiding te geven aan een proces in de gemeente naar aanleiding van de synodebesluiten.

Deze handreiking is bedoeld om kerkenraden te helpen:

  • in Christus met elkaar en de gemeente op weg te gaan;
  • zich als kerkenraad te bezinnen;
  • een route te kiezen voor de gemeente in het proces naar aanleiding van de synodebesluiten;
  • in samenspraak met de gemeente een visie te ontwikkelen over m/v en ambt in de eigen gemeente.

Het materiaal in gericht op de kerkenraden die het eerste aanspreekpunt zijn in de zorg voor de plaatselijke gemeenten.

Meer informatie
1. Toelichting GS Meppel bij besluiten MV en ambt
2. Toelichting deputaten MVik bij de besluiten
3. Advies bij knelpunten
4. Literatuurlijst

Rapporten deputaatschap man/vrouw en ambt ter voorbereiding op de synode van Meppel 2017
Rapport M/V en ambt – pijnpunten rond vrouw en ambt
Handreiking voor gesprek over pijnpunten
Beleidsrapport 2017 MV en ambt – Samen dienen

Opdracht van de GS Meppel 2017

  1. de besluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen toelichten in plaatselijke kerken en classes;
  2. materiaal verzamelen en ontwikkelen ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes;
  3. advies en begeleiding geven bij knelpunten met betrekking tot de genomen besluiten (in samenwerking met de deputaten kerkrecht);
  4. advies geven met betrekking tot de bevestiging van mannen en vrouwen in ambtelijke en niet-ambtelijke diensten (in afstemming met de deputaten eredienst);
  5. inventariseren hoe de plaatselijke kerken en classes omgaan met de genomen besluiten (in samenwerking met het Praktijkcentrum).

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014