LCKO: beroepbaarstelling en preekbevoegdheid

Wat doet de LCKO?

De Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken heeft een aantal verantwoordelijkheden binnen de NGK rond preekbevoegdheid en beroepbaarstelling van predikanten. De kerkenraad en de regio zijn eerstverantwoordelijk voor de gang van zaken rond het beroepingswerk en de onderzoeken. De LCKO geeft advies en voert de gevraagde onderzoeken uit, in opdracht van de Regio.

Voor een globaal overzicht van relevante onderzoeken en trajecten rond preekbevoegdheid en beroepbaarstelling: zie Kort overzicht trajecten landelijke onderzoeken.

De precieze taken van de LCKO en bijbehorende trajecten zijn vastgelegd in de Regeling Kerkelijke Onderzoeken, die hieronder is te downloaden. Dit is een document in ontwikkeling. Naar aanleiding van de laatste Landelijke Vergadering zijn wijzigingen in voorbereiding (blauwe en rode teksten in de Regeling). In het samenwerkingsproces met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt wordt bovendien gewerkt aan een Gezamenlijk Reglement.

Adres van de commissie

Het secretariaat wordt gevoerd door A.K. van der Bijl, info@vanderbijl.cc.