Examens

De Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken (LCKO) is verantwoordelijk voor kerkelijke examens. Het zijn er drie: het onderzoek met het oog op het verlenen van preekbevoegdheid, het beroepbaarstellend onderzoek en het afsluitend onderzoek. De regeling is als volgt:

  1. De NGP verleent een student preekbevoegdheid na eigen onderzoek en na goedkeuring van de LCKO. Deze bevoegdheid geldt zo lang de studie duurt, inclusief het prioschap
  2. Wanneer een student, aan het eind van zijn prioschap, beroepbaar gesteld wil worden dan vraagt hij dat aan bij de regio. De regio nodigt de LCKO uit om het onderzoek te komen doen en als beide instemmen stelt de regio de student voor twee jaar beroepbaar
  3. Heeft een kandidaat het beroep naar een gemeente aangenomen, dan vraagt die gemeente het afsluitend onderzoek aan bij haar regio. De regionale vergadering doet dit onderzoek zelf en nadat de kandidaat het ondertekeningsformulier voor predikanten heeft ondertekend, bevestigt de regio zijn toelating tot het ambt van dienaar des Woords.

Er zijn aparte regelingen voor zelfstandige preekbevoegdheid en bij beroep op bijzondere gaven.

Adres van de commissie

Het secretariaat wordt gevoerd door A.K. van der Bijl, info@vanderbijl.cc.