Recht, verzoening en vrede bevorderen

Commissie verzoening en recht

Verzoening tot stand brengen en recht doen zijn een kernopdracht van de kerk van Jezus Christus, klonk het in 2017 in de Nieuwe Kerk in Kampen. Daar ontmoetten GS- en LV-afgevaardigden en andere leden van GKv en NGK elkaar en werd het proces van hereniging in gang gezet. Vanuit die overtuiging is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in contact met kerkleden die pijn lijden onder wat er in de jaren zestig en daarna is gebeurd. Leden van een door (GKv-)deputaten en (NGK-)commissie kerkelijke eenheid ingestelde werkgroep hebben in circa twintig gevallen geluisterd naar hun verhalen en gezocht naar wegen om recht te doen en verzoening te bewerken, soms met een aangrijpende en ontroerende uitkomst.

In november 2020 hebben de GKv-synode en de landelijke vergadering van de NGK besloten om daar voor de komende jaren een vervolg aan te geven. Ze hebben een gezamenlijke commissie verzoening en recht ingesteld als aanspreekpunt waar kerkleden en kerkelijke vergaderingen ervaringen van onrecht kunnen melden. De nieuwe commissie heeft tot taak om alles in het werk te stellen om betrokken partijen met elkaar in gesprek te brengen om langs die weg recht, verzoening en vrede te bevorderen. Daarbij kan het gaan om wat er rond de kerkscheuring in de jaren zestig is gebeurd, maar ook om ervaringen uit latere jaren die pijn en verdriet hebben veroorzaakt en die bijvoorbeeld aanleiding waren tot overgang van een GKv- naar een NGK-gemeente of omgekeerd. De commissie bestaat uit Erik de Boer, Heleen Hamelink, Mark Janssens en Menko Biewenga.

De commissie is bereikbaar op het mailadres verzoeningenrecht@ngk-gkv.nl.