Commissie verzoening en recht

De GKv-synode en de landelijke vergadering van de NGK hebben in 2020 een gezamenlijke Commissie verzoening en recht ingesteld als aanspreekpunt waar kerkleden en kerkelijke vergaderingen ervaringen van onrecht kunnen melden. Deze commissie heeft tot taak om alles in het werk te stellen om betrokken partijen met elkaar in gesprek te brengen om langs die weg recht, verzoening en vrede te bevorderen. Daarbij kan het gaan om wat er rond de kerkscheuring in de jaren zestig is gebeurd, maar ook om ervaringen uit latere jaren die pijn en verdriet hebben veroorzaakt en die bijvoorbeeld aanleiding waren tot overgang van een GKv- naar een NGK-gemeente of omgekeerd.

Voor alle duidelijkheid: de Commissie verzoening en recht is niet bedoeld voor alle situaties waarin binnen een gemeente sprake is van ongemak en wrijving, van pijn en verdriet. Misschien is dit misverstand in de hand gewerkt door de taakomschrijving in het nieuwe Jaarboek 2024 van onze kerken. Daar staat (op blz 216): de commissie heeft tot taak om alles in het werk te stellen om kerkleden met elkaar in gesprek te brengen om langs die weg recht, verzoening en vrede te bevorderen. Weliswaar volgt daarop nog wel een verwijzing naar de kerkscheuring in de zestiger jaren en de gevolgen daarvan, maar dat het werk van de commissie zich daartoe beperkt wordt niet voldoende duidelijk.

De commissie heeft dus een beperkte opdracht; het gaat om een tijdelijke commissie die over een paar jaar ophoudt te bestaan.

De commissie bestaat uit Erik de Boer, Heleen Hamelink, Mark Janssens en Menko Biewenga.

De commissie is bereikbaar op het mailadres: verzoeningenrecht@ngk.nl