ANBI

De NGK zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat ieder die een bedrag schenkt aan een lokale kerk of aan een zelfstandig onderdeel van de koepel NGK, dit als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen, RSIN 821789788.

Waarom is ANBI belangrijk?

Voor gemeenteleden is de giftenaftrek een extra stimulans om te geven. Voldoet een rechtspersoon die tot de NGK behoort niet aan de ANBI-regels, dan kan de ANBI-status vervallen. Met daling van kerkelijke inkomsten tot gevolg.

Transparantie verplicht

Elk zelfstandig onderdeel van de kerk is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens bij voorkeur op hun eigen website publiceren, maar ze mogen daarbij ook hulp vragen van CCHO.
Iedere kerk/instelling is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen. Zorg dus dat u uw ANBI-informatie tijdig op orde hebt en publiceert. Dit omvat ook een jaarlijkse update: de nieuwste cijfers publiceert u jaarlijks voor 1 juli.

Downloads

Met nog overgebleven vragen kunt u terecht bij de secretaris van de Commissie:
Jacques Pilon, ccho@ngk.nl