Contact Overheid

De Commissie voor Contact met de Hoge Overheid is ingesteld door de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken en heeft tot taak “alle stappen te doen die nodig zijn om de kerken zodanig bij de overheid te presenteren als rechtens nodig is om een goed contact van de kerken met de overheid te verzekeren”.

Voor dit doel neemt de CCHO deel in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, afgekort CIO, waarin 30 kerkgenootschappen samenwerken om de belangen bij de overheid te behartigen.

Plaatselijke kerken kunnen in voorkomende gevallen een beroep doen op de Commissie voor advies inzake het contact met de overheid.

De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel – onder nummer 30277791 te Utrecht.

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen, RSIN 821789788.


Verder:

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv