Archief en documentatie

De synode van Goes besloot om gezamenlijk met de landelijke vergadering (NGK) een commissie archief en documentatie in te stellen. Het deputaatschap archief en documentatie is daarin opgegaan. De commissie verzamelt en beheert documentatiemateriaal dat van belang is voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken, met name sinds de vrijmaking van 1944.

In deze commissie zijn benoemd:

C.Th. Basoski (Groningen),  H.J. van der Lugt, samenroeper (Hengelo), G.F. Noordhuis  (Amersfoort),  E.Th. de Vries (Soest), drs. J.W. Puttenstein (Wezep).

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Besluit Synode Goes 2020

Visiedocument 2020-2030

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Archief- en documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC)
Postadres: Broederweg 16, 8261 GT Kampen
T (038) 4471730
F (038) 4471731
E-mailadres: info@adckampen.nl
Webadres: www.adckampen.nl
Openingstijden: op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.