Commissie seksueel misbruik

Het jaarverslag 2022 van het Meldpunt misbruik in kerkelijke relaties is verschenen.

Contact: seksueelmisbruik@ngk.nl