Commissie missionaire steunverlening

Binnenkort komt hier meer informatie te staan over deze commissie.

Contact: missiefonds@ngk.nl