Commissie financieel beheer

De commissie financieel beheer (CFB) beheert de financiële middelen van het landelijk kerkverband. Zij int de benodigde gelden van de kerken en ziet toe op de besteding ervan, in lijn met de door de synode vastgestelde begrotingen. De CFB stelt daartoe jaarlijks vast welk bedrag per gemeentelid (quotum) van de kerken wordt verwacht. De peildatum hiervoor is steeds 1 oktober van het voorgaande jaar.

De CFB adviseert de synode over de begrotingen die bij haar worden ingediend, in samenwerking met de commissie beleidsbegroting (CBB).

De CFB houdt toezicht op het financieel handelen van het landelijk kerkverband en de landelijke commissies en informeert de synode jaarlijks over de financiën van het landelijk kerkverband.

Een landelijke commissie heeft in bepaalde gevallen vooraf goedkeuring van de CFB nodig, bijvoorbeeld als zij voorziet dat ze haar begroting gaat overschrijden of als ze langdurige verplichtingen wil aangaan. In alle gevallen kan een landelijke commissie, een kerk of een regio overleggen met de CFB over financiële zaken.

Verder houdt de CFB toezicht op de centrale financiële administratie van het kerkverband.

De precieze taakomschrijving van de CFB is te vinden in de regeling bij artikel E7.

De CFB bestaat momenteel uit de volgende leden: Rudi de Graaf (voorzitter), Jan Willem Janssens (secretaris), Henk Rompelman (penningmeester), Peter Koolstra (2e penningmeester), Gerco van den Broek, Jan Marius Louwerse, Ruurd Postma, René van Tatenhove en Nico Versteeg.

 

De CFB is bereikbaar via het secretariaat: financien@ngk.nl
Lydia Postma-Douma
De penningmeester, Henk Rompelman via penningmeester@ngk.nl