Blog Archives

Beppie Wessels-Schuurman beroepbaar

Drs. Beppie Wessels-Schuurman is op vrijdag 14 januari 2022 door de NGK regio Zuid-Oost beroepbaar gesteld binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Lees verder…
Preekschets roepingenzondag 30 jan. 2022 beschikbaar

De preekschets voor Roepingenzondag 30 januari 2022 (‘Wij zijn Uw kerk’) is nu beschikbaar op de NGP-site.

Lees verder…
Preekbevoegdheid Nathasja Hooiveld

Per 6 december heeft studente Nathasja Hooiveld-Meijer te Groningen preekbevoegdheid ontvangen binnen de NGK. Contactgegevens: nathasjahooiveld@gmail.com.

Lees verder…
Preekbevoegdheid Evert Jan Broekhuizen

Per 25 november heeft Evert Jan Broekhuizen, jongerenwerker te Dronten, preekbevoegdheid ontvangen binnen de NGK. Contactgegevens: ejbroekhuizen@gmail.com.

Lees verder…
Preekbevoegdheid M. van der Veer

Per 27 september heeft Maarten van der Veer, pastoraal werker te Maassluis en woonachtig te Rotterdam, preekbevoegdheid ontvangen binnen de NGK. Contactgegevens: veermaarten@gmail.com.

Lees verder…
Roepingenzondag 30 januari 2022

De NGP en de TU Kampen verzoeken de kerken om op zondag 30 januari 2022 aandacht te besteden aan de roepingen in de kerk. Zie de webpagina van de NGP.

Lees verder…
Afscheidsrede dr Ad van der Dussen nu beschikbaar op Studiecentrum NGP

De afscheidsrede over Vrees en beven (sep 2019) is nu beschikbaar.De rede is een pleidooi voor eerbied en ontzag voor God in kerk en theologie. Soms doen we Gods heiligheid tekort en hebben we baat bij ‘heilzame schroom’. Van der Dussen zoekt een uitweg uit de ‘domesticatie’

Lees verder…
Preekbevoegdheid voor Beppie Wessels en Pim Vrijmoeth

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) te Kampen heeft per 2 juli twee maal preekbevoegdheid verleend.

Mevr. E.J. Wessels-Schuurman te Veenendaal kreeg preekbevoegdheid. Zij is te bereiken via beppie.wessels(at)gmail.com. Dhr. P.H. Vrijmoeth te Houten kreeg eveneens preekbevoegdheid. Hij is te bereiken via pimhayo(at)hotmail.com.

 

 

Lees verder…
Preekconsent Roel Koelewijn verlengd

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding heeft de preekbevoegdheid van Roel Koelewijn met twee jaar verlengd. Koelewijn heeft nu preekbevoegdheid tot en met 1 april 2022.

Roel Koelewijn staat open voor preekverzoeken. Hij is per email bereikbaar op dit mailadres. Hij is verder telefonisch bereikbaar op 06-52615718.

Lees verder…
Anne Lorein neemt beroep NGK Culemborg aan

Anne Lorein (28) uit Kampen heeft het beroep dat de NGK Culemborg op haar uitbracht, aangenomen.

Lorein studeerde theologie in Leuven aan de Evangelische Theologische Faculteit. Vorig jaar rondde ze de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding af. Sinds dit seizoen werkt ze ook als promovendus kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen.

Lees verder…