Blog Archives

Preekbevoegdheid M. van der Veer

Per 27 september heeft Maarten van der Veer, pastoraal werker te Maassluis en woonachtig te Rotterdam, preekbevoegdheid ontvangen binnen de NGK. Contactgegevens: veermaarten@gmail.com.

Lees verder…
Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten

Nederlandse Gereformeerde Kerken: dat zal de naam zijn van de nieuwe kerkgemeenschap van GKv en NGK. Sinds 2017 zijn deze kerken concreet op weg naar hereniging. Het streven is om ergens in 2023 daadwerkelijk samen te gaan. Op 25 september jl. hebben de afgevaardigden naar de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van de GKv en NGK met algemene stemmen voor bovenstaande naam gekozen.

Lees verder…
Preekbevoegdheid br. Robert van Lente met drie jaar verlengd

De Regionale Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Dordrecht, heeft de zelfstandige preekbevoegdheid van br. R. van Lente verlengd voor de duur van drie jaar, tot 28 februari 2024, binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Adresgegevens:

Br. R. van Lente, Zilverberg 17 6718 DB Ede

Mobiel: 06-12271942
e-mail: robert.van.lente@outlook.com

Lees verder…
In memoriam ds. Gerard de Lange

Op 30 april overleed Gerard de Lange (72), emeritus predikant in de NGK. Collega-predikant Ton Vos schrijft een in memoriam over De Lange, een herder en onderwijzer in hart en nieren.

Ton Vos: “Wij gedenken met ds. Gerard de Lange een markante dienaar van het goddelijk Woord: wat hij predikte,

Lees verder…
Beroepbaarstelling Pim Vrijmoeth

De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 10 juni jongstleden, na gehouden onderzoek onder leiding van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken, br. Pim Vrijmoeth beroepbaar gesteld voor het categoriaal pastoraat.

Pim Vrijmoeth wil zijn gaven inzetten als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg. De periode van beroepbaarstelling is 2 jaar.

Lees verder…
Janneke Burger bevestigd als predikant NGK Enschede

Janneke Burger is op 30 mei bevestigd als predikant van de NGK Enschede.

Janneke Burger studeerde theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Daarna werkte ze onder andere als hoofdredacteur van het opvoedingsmagazine Jente. Begin dit jaar werd ze beroepbaar gesteld door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Op dat moment was zij al kerkelijk werker met preekbevoegdheid in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede.

Lees verder…
OnderWeg lezen via vernieuwde app

De app waarmee magazine OnderWeg sinds 2018 ook digitaal te lezen is, is vernieuwd.

Met de app krijgen abonnees van Onderweg toegang tot de allernieuwste artikelen, waarbij alle edities vanaf 2015 te lezen zijn. Ook kunnen de lezers makkelijker zoeken op trefwoord of editie.

Abonnees van magazine OnderWeg kunnen het blad op papier lezen maar ook digitaal,

Lees verder…
Robert Doornenbal na beroepbaarstelling verder in Houten

De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 11 maart jl. , na gehouden onderzoek o.l.v. de LCKO, br. Robert Doornenbal beroepbaar gesteld voor de periode van 2 jaar.

De gemeente Houten, waar br. Doornenbal al enige jaren werkzaam is, heeft aansluitend een beroep uitgebracht. Br. Doornenbal heeft dit beroep van harte aangenomen.

Lees verder…
Folder over landelijke vergadering in teken van eenheid met GKv

Het afgelopen jaar vergaderde de landelijke vergadering van de NGK samen met de generale synode van de GKv. Er is nu een impressie van dit bijzondere jaar, waarin grote stappen naar kerkelijke eenheid werden gezet.

In een digitale folder zijn de belangrijkste onderwerpen op een rij gezet.

Lees verder…
Roepingenzondag 30 januari 2022

De NGP en de TU Kampen verzoeken de kerken om op zondag 30 januari 2022 aandacht te besteden aan de roepingen in de kerk. Zie de webpagina van de NGP.

Lees verder…