Blog Archives

Kerk en …geld

Als kerk-zijn weer blij maakt, komt het geld vanzelf, schrijft Gerrit Riemer in een speciaal themanummer over ‘geven’ van kerkelijk magazine OnderWeg. Want als je hart ergens van overloopt, is geld bijzaak.

Er lijkt een verschuiving in het geefgedrag op te treden: het structureel geven aan goede doelen/organisaties neemt af,

Lees verder…
NGK/GKv/CGK in Hengelo

De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente en de GKv in Hengelo vormen per 1 januari één gemeente. Op zondagmorgen 6 januari is dat in een feestelijke kerkdienst gevierd.

De nieuwe samenwerkingsgemeente, met als voorlopige naam
3GK Hengelo, zal kerkdiensten blijven houden in de Morgensterkerk (’s ochtends) en in de Kristalkerk (’s ochtends en ’s middags).

Lees verder…
Kees Smit dovenpastor NKG

Kees Smit, dovenpredikant in de GKv, gaat hetzelfde werk ook voor de Nederlands-gereformeerden doen.

De huidige Nederlands-gereformeerde dovenpastor
Elselie de Jong-van der Zwaard vertrekt per 1 januari. De Commissie Doven Pastoraat NGK draagt haar uren over aan Kees Smit, die recent ging werken als dovenpredikant. De twee kerken betalen hem samen,

Lees verder…
Predikantenvereniging GKv open voor NGK

De vrijgemaakt-gereformeerde predikantenvereniging heeft donderdag met algemene stemmen besloten de vereniging open te stellen voor Nederlands-gereformeerde dominees.

Dat meldde dominee Rob Vreugdenhil. Het besluit loopt vooruit op de hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Een regiegroep geeft dat proces sinds eind 2017 vorm.

Lees verder…
Brochure: hulp bij geloofsopvoeding in verschillende stadia

Wie ben ik? Wat geloof ik? Doe ik er wel toe? Waar hoor ik bij? Het zijn vragen die ieder opgroeiend kind zich – bewust of onbewust – stelt. Kerken en ouders kunnen hun geloofsopvoeding laten aansluiten bij die vragen.

Het NGK-jeugdwerk als handige hulp de brochure ‘Gemeente in ontwikkeling’ gemaakt.

Lees verder…
Gebedsoproep voor gewortelde kinderen van asielzoekers

Het Diaconaal Steunpunt van GKv en NGK roept de kerken op tot gebed voor met name de situatie van gewortelde kinderen van asielzoekers, die met uitzetting worden bedreigd.

Half oktober kwam de GKv Katwijk in het nieuws, doordat ze onderdak verleende aan het gezin Tamrazyan. Dit gezin is sinds jaren lid van hun gemeente,

Lees verder…
Kerk op Facebook, Twitter, Instagram…?

‘Ik laat altijd het leven zien: mensen, en de activiteiten die we organiseren. We zijn geen socialemediakerk, we zijn een échte kerk.’ Het nieuwste nummer van OnderWeg gaat over kerk en sociale media.

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven en beïnvloeden onze manier van omgaan met elkaar.

Lees verder…
NKG en GKv Maastricht officieel verder als één kerk

De Nederlands-gereformeerde en vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Maastricht zijn sinds kort officieel één kerk.

De formele eenwording is het slotakkoord van een traject dat enkele jaren geleden begon. De Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt besloten toen gezamenlijke diensten te houden. De Nederlands-gereformeerden leverden het barokke Waalse kerkje,

Lees verder…
Herman van Rees koninklijk onderscheiden

Ermelo  – 17 november 2018. Burgemeester Henk Lambooij van de gemeente Putten heeft vandaag aan Herman van Rees de versierselen opgespeld die horen bij een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer H. van Rees AAG (76) is secretaris van de NGA, de Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken.

Lees verder…
3G-gemeente in Hengelo op komst

De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente en de GKv in Hengelo willen per 1 januari 2019 één gemeente vormen. Deze gemeenten werken al geruime tijd samen en tellen samen circa 950 leden.

In Hengelo vormen de Nederlands- en christelijk-gereformeerden al een gezamenlijke gemeente. De middagdiensten vierden de drie kerken al gemeenschappelijk. 

Lees verder…