Blog Archives

Podcast voor 40 dagentijd

De 40 dagen podcast verbindt jouw dagelijkse leven met Gods wereld.

De podcast biedt een afwisselende inhoud die kan bestaan uit een overdenking, een bijbeltekst, een verdiepingsvraag, een lied of een kort gebed. Ook krijg je regelmatig een praktische suggestie of een leuke uitdaging. Je ontvangt vanaf woensdag 26 februari tot en met eerste paasdag zes keer per week een bericht met een link naar de pagina waar je de podcast van die dag kunt beluisteren.

Lees verder…
Themanummer OnderWeg over toekomstverwachting

Door alle tijden heen en onder alle mensen heeft er een besef bestaan dat dit aardse leven van voorbijgaande aard is. Een leven dat wordt gevolgd door een hiernamaals in een andere werkelijkheid. De Bijbel haakt aan bij het hemelverlangen van de natuurgodsdiensten, maar vervangt deze door iets anders.

Lees verder…
Preekconsent voor Timo van der Heijden

Timo van der Heijden, missionair werker bij Rijnwaarde (NGK Utrecht Leidsche Rijn) heeft preekconsent gekregen in de NGK. Een kennismaking.
Wie ben je?
Timo van der Heijden (34), getrouwd met Erika, vader van twee kinderen, dankbaar bewoner van woongroep Timon Leidsche Rijn,

Lees verder…
NGK en GKv willen doorgaan op weg naar één kerkverband

De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) willen doorgaan met de vorming van één kerkgemeenschap. Het zogeheten ‘koersbesluit’ werd zaterdag 8 februari unaniem genomen tijdens een gezamenlijke vergadering van de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv).

Het ‘koersbesluit’ luidt als volgt: we besluiten om voort te gaan op de weg naar de vorming van één kerkgemeenschap met de Nederlands Gereformeerde Kerken/Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt);

Lees verder…
‘Blij met hereniging, maar ruimte behouden’

Veel enthousiasme over het ‘Verlangendocument’. Daarnaast ook vragen en zorgen over ruimte en vrijheid van plaatselijke gemeenten, vooral in relatie tot de concept-kerkorde. Dat is de rode lijn in de meningen over het proces van eenwording van NGK en GKv, tijdens een zittingsdag van de Landelijke Vergadering van de NGK.

Lees verder…
Anne Lorein neemt beroep NGK Culemborg aan

Anne Lorein (28) uit Kampen heeft het beroep dat de NGK Culemborg op haar uitbracht, aangenomen.

Lorein studeerde theologie in Leuven aan de Evangelische Theologische Faculteit. Vorig jaar rondde ze de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding af. Sinds dit seizoen werkt ze ook als promovendus kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen.

Lees verder…
Tinko Blanken predikant NGK Eindhoven

Tinko Blanken heeft het beroep van de NGK Eindhoven aangenomen. Samen met collega ds. Daniël Timmerman zal hij de gemeente gaan dienen.

Tinko Blanken was de afgelopen twee jaar al als prio aan de NGK Eindhoven verbonden. Daarvoor studeerde hij theologie aan de VU en PThU in Amsterdam en aan de NGP in Apeldoorn. 

Lees verder…
NGK Enschede zoekt kerkelijk werker (m/v)

De NGK Enschede zoekt per direct een kerkelijk werker (24 uur) voor pastoraat en toerusting van ambtsdragers.

De gemeente denkt aan iemand die belijdend lid is van een van de gereformeerde kerken en die minimaal een HBO opleiding Kerkelijk Werker heeft afgerond. Deze kerkelijk werker doet op eigen initiatief pastoraal werk in de gemeente en ondersteunt de ambtsdragers en pastoraal bezoekers die het reguliere pastoraat doen,

Lees verder…
Janneke Dekker nieuwe predikant NGK Schiedam

Janneke Dekker-de Groot heeft het beroep van de NGK Schiedam aangenomen. De NGK Schiedam was sinds 2017 vacant.

Janneke Dekker werd in mei vorig jaar beroepbaar gesteld. Eerder stelde ze zich op deze website voor en zei ze over het predikantschap: ‘Ik heb mogen ervaren dat God mij roept om predikant te worden.

Lees verder…
Ds. Henk de Jong ontvangt eredoctoraat in Kampen

De Theologische Universiteit Kampen heeft het eerder aangekondigde eredoctoraat uitgereikt aan ds. Henk de Jong, emeritus-predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Eredoctoraten worden uitgereikt vanwege bijzondere verdiensten voor wetenschap, kerk, theologie of wereldbeschouwing. De Jong studeerde in Kampen en publiceerde bijna 20 boeken waarin hij belangrijke onderscheidende bijdragen leverde aan  de ontwikkeling van de Bijbelse theologie,

Lees verder…