Blog Archives

NGK Wageningen zoekt voorganger (m/v)

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen zoekt een voorganger. Via de site van de gemeente kunnen kandidaten solliciteren.

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen stelt zichzelf voor als een veelkleurige gemeente met leden afkomstig uit de breedte van de kerken in Nederland, uit alle hoeken van het land.

Lees verder…
OnderWeg over vrijmaking en kerkverlating

Het kerkelijk magazine OnderWeg komt met een dubbelnummer over vrijmaking en kerkverlating.

In het themadeel over 75 jaar Vrijmaking schrijft Erik de Boer, hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de TU Kampen, ‘een vrolijk verhaal over een scheur’. Hij gaat op zoek naar de mooie dingen die zijn te vertellen,

Lees verder…
Themanummer Dienst over eenwording GKv en NGK

Dienst, het blad voor toerusting van werkers in de kerk, geeft in een themanummer aandacht aan de eenwording van GKv en NGK.

Dit nummer biedt veel informatie en gespreksstof voor plaatselijke gemeenten over tal van vragen. Vragen over het al dan niet samengaan van plaatselijke kerken, over een nieuwe kerkorde,

Lees verder…
Toerusting NGK: werken vanuit vijf steunpunten

De Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) gaat vanuit een nieuwe visie de toerusting voor de kerken verzorgen vanuit vijf herkenbare steunpunten. Vijf websites met deels nieuws namen bieden alles op het vlak van advies, inspiratie, praktische informatie, begeleiding, coaching en training.

De NGT biedt toerusting aan alle betaalde en vrijwillige werkers binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Lees verder…
Hoge Raad doet uitspraak over NGK Hattem

Een kerkgenootschap mag eigen regels maken voor de rechtsverhouding met een predikant en mag daarbij in beginsel afwijken van het wettelijke arbeidsrecht. Dat heeft de Hoge Raad der Nederlanden vrijdag 4 oktober 2019 geoordeeld.

In de zaak in kwestie had de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK) in Hattem zijn predikant ontslagen.

Lees verder…
Predikant wordt ‘groen gespoten’

NKG-predikant Karel Smouter is sinds afgelopen winter in opleiding tot legerpredikant. Hij zal hier af en toe via een blog zijn ervaringen delen. Dit is de eerste in een serie.

Ik ga deelnemen aan de ‘Spec’. Dat is een 10-weekse opleiding aan de KMA in Breda,

Lees verder…
NGK kanshebber als naam nieuw kerkgenootschap

Nederlandse Gereformeerde Kerken: dat zou wel eens de naam van de fusiekerk van vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden kunnen worden.

Van de ruim 1800 mensen die de enquête van de regiegroep ‘Onderweg naar één Kerk’ invulden, vindt 32,6 procent deze naam ‘bijzonder geschikt’ en 20,3 procent ‘redelijk geschikt’.

Lees verder…
Onderzoek naar liedbundels en kerkmuziek

Het Nederlands Dagblad en de afdeling kerkmuziek van het Rotterdams Conservatorium (Codarts) doen via een enquête onderzoek naar de psalm- en liedbundels waaruit momenteel in kerkelijk Nederland wordt gezongen. Verder richt het onderzoek zich op de vraag hoe de zang en instrumentale begeleiding gestalte krijgen. 

Lees verder…
Correctie preekbevoegdheid Hinke van Abbema

Zr. Hinke van Abbema uit Rotterdam is preekbevoegd, maar haar naam ontbreekt in het informatieboekje van 2019. Tel. 06-2484 1290, hinkevanabbema@telfort.nl.

Lees verder…
Informatieavonden over de concept-kerkorde NGK en GKv

Tijdens drie informatie-avonden op verschillende plekken in het land kunnen leden van de NGK en GKv zich informeren over de concept-kerkorde van het nieuwe kerkverband.

In het herenigingsproces van NGK en GKv wordt door een werkgroep gewerkt aan deze nieuwe kerkorde. In dat document wordt vastgelegd hoe we als kerken en kerkleden met elkaar omgaan,

Lees verder…