Commissie bestuur Evangelie en moslims

Sinds 1991/2002 participeren de NGK/GKv in het bestuur van de stichting Evangelie & Moslims.

De stichting Evangelie & Moslims is een interkerkelijk samenwerkingsverband om de plaatselijke kerkelijke gemeenten te ondersteunen in hun missionaire roeping naar moslims.

De volgende commissieleden zijn door de synode benoemd en afgevaardigd naar het bestuur van Evangelie & Moslims:
dhr. G. Roorda en ds. P.P.H. Waterval [em@ngk.nl]

Via de commissie financieel beheer (CFB) worden de plaatselijke kerken verzocht ieder jaar voor dit werk te collecteren.

De commissie roept plaatselijke kerken op gebruik te maken van de ondersteuning van stichting Evangelie & Moslims en verwijst hiervoor naar de website https://evangelie-moslims.nl/

Contact: em@ngk.nl