Particuliere synode

Het ene landelijke kerkverband is opgedeeld in vier particuliere synodes. De particuliere synode heeft volgens de kerkorde twee taken: afgevaardigden aanwijzen naar de generale synode en als beroepsinstantie kerkelijke rechtspraak uitoefenen.

Elke particuliere synode vaardigt vier predikanten en vier ouderlingen af naar de generale synode. Voor de taak van de kerkelijke rechtspraak wordt verwezen naar het onderdeel Bestuur en Organisatie. In de generale regeling voor de particuliere synode is geregeld welke classes (enkelvoud: classis. Een classis is een regionaal verband van plaatselijke kerken) binnen welke particuliere synode vallen.

Tot de Particuliere Synode Noord behoren de volgende classes:
Appingedam, Assen, Drachten, Groningen, Grootegast, Leeuwarden, Stadskanaal, Warffum.

Samenroepende kerk
Leek, e-mail: psnoord.gkv.leek@gmail.com

Tot de Particuliere Synode Oost behoren de volgende classes:
Enschede-Zutphen, Hardenberg, Hoogeveen, Kampen, Ommen, Zwolle.

Tot de Particuliere Synode Zuid behoren de volgende classes:
Arnhem, Dordrecht-Gorinchem, Hoogvliet, Middelburg, Noord Brabant-Limburg, Rotterdam, Zeeland.

Tot de Particuliere Synode West behoren de volgende classes:
Alkmaar-Haarlem, Amersfoort, Amsterdam-Leiden, Harderwijk, Hattem, Hilversum, Midden Holland, Utrecht.