Modellen en handreikingen

Let op: je bent op een archiefpagina van de oude GKv-site beland. Misschien ben je daarnaar op zoek gegaan en vind je hier wat je zocht; dat is de reden dat deze pagina nog beschikbaar is. Maar als je naar actuele informatie op de NGK-site zoekt, klik dan op de link hieronder.

Hier vind je de huidige kerkorde (versie 2023) en de bijbehorende regelingen

 


Archief

Onderstaande bestanden bevatten modellen die verschillende Generale Synodes hebben vrijgegeven voor gebruik in de Gereformeerde Kerken. Van elk model is er een pdf en een wordbestand. Het laatste bestand kunt u gebruiken om uw eigen regeling op te stellen. Deze rubriek bevat ook enkele handreikingen.

B. de ambten en overige diensten
B12.2 Model voor een plaatselijke regeling voor de roeping van een predikant – versie jan-2016 (pfd)
B12.2 Model voor een plaatselijke regeling voor de roeping van een predikant – versie jan-2016 (doc)

B12.2 Model voor een plaatselijke regeling voor de roeping van een predikant in een samenwerkingsgemeente (pdf)
B12.2 Model voor een plaatselijke regeling voor de roeping van een predikant in een samenwerkingsgemeente (doc)

B25.1 Model voor een plaatselijke regeling voor de roeping van ouderlingen en diakenen – versie jan-2016 (pdf)
B25.1 Model voor een plaatselijke regeling voor de roeping van ouderlingen en diakenen – versie jan-2016 (doc)

B30.1 Model voor een plaatselijke regeling voor de werkwijze van de kerkenraad en de diaconie (pdf)
B30.1 Model voor een plaatselijke regeling voor de werkwijze van de kerkenraad en de diaconie (doc)

B31 Handreiking bevestiging van werkers in de kerk anders dan predikanten, ouderlingen en diakenen (pdf)

C. het leven van de gemeente
C49.3 Handreiking statelijk verschoningsrecht (pdf)

E. kerkelijk samenleven
E62.3 Model voor een classicale regeling van werkzaamheden (pdf)
E62.3 Model voor een classicale regeling van werkzaamheden (doc)

E65.3 Model voor een classicale regeling voor de kerkvisitatie (pdf)
E65.3 Model voor een classicale regeling voor de kerkvisitatie (doc)

E66 Handreiking liquidatie particuliere synodes oude stijl (pdf)

E68 Handreiking oprichting bijzondere kerkelijke organisaties en instellingen (pdf)

E69 Model samenwerkingsovereenkomst voor samenwerkingsgemeentes (pdf)
Model samenwerkingsovereenkomst voor samenwerkingsgemeentes (wordbestand)

F. besluitvorming en rechtsmiddelen
F73.1 Handreiking en modelregeling voor de behandeling van bezwaren (pdf)
F73.1 Handreiking en modelregeling voor de behandeling van bezwaren (doc)