Kerkorde en regelingen

Klik hier voor een interactieve online versie van de Kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Interactief wil zeggen dat er in het online document links zijn opgenomen naar de relevante bijbehorende regelingen. De regelingen staan in het menu aan de rechterkant van deze pagina.

Je kunt ervoor kiezen om de Kerkorde te lezen op het scherm of om hem te downloaden en op te slaan.

Met vragen over de kerkorde en de regelingen kun je terecht bij de Commissie Kerkelijke Adviezen: cka@ngk.nl.


Eerdere versies:

Kerkorde van 2017/2020 (GKv) en de bijbehorende generale regelingen)
Akkoord Kerkelijk Samenleven van 2015 (NGK)