Kerkorde en regelingen

Direct naar

Interactieve online versie van de Kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken

Toelichting op de kerkorde

Rubriek veelgestelde vragen bij de kerkorde.

Hierboven staat allereerst een interactieve online versie van de Kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Interactief wil zeggen dat er in het online document links zijn opgenomen naar de relevante bijbehorende regelingen. De regelingen staan in het menu aan de rechterkant van deze pagina.

In overleg met de Commissie kerkelijke adviezen schreef ds. Kornelis Harmannij een toelichting op de kerkorde. Raadpleeg deze toelichting voor achtergronden en toepassing van de kerkorde. De toelichting is een online document dat als daar aanleiding voor is bijgewerkt zal worden. Reacties zijn welkom bij de Commissie Kerkelijke Adviezen via cka@ngk.nl. Daar kun je ook terecht met vragen over de kerkorde en regelingen, maar wellicht ben je al geholpen met de rubriek veelgestelde vragen bij de kerkorde.


Eerdere versies:

Kerkorde van 2017/2020 (GKv) en de bijbehorende generale regelingen)
Akkoord Kerkelijk Samenleven van 2015 (NGK)