Beleidsrapporten en Jaarverslagen

Alle commissies leveren een beleidsrapport in om het werk van de afgelopen periode te verantwoorden en eventueel een vervolgopddracht te krijgen voor de periode 2024 - 2026.
Deze rapporten zullen tussen half juni en half september op deze pagina verschijnen.
De rapporten zijn genummerd zoals ze op de Thematische agenda staan van de Synode.

Beleidsrapporten Synode Deventer 2023

11.0 – BKP – Bestuur KerkPunt
12.0 – CLO – Commissie liturgische ondersteuning
13.0 – CMS – Commissie missionaire Steunverlening – MissieFonds
14.0 – CDP – Commissie dovenpastoraat – Interkerkelijk dovenpastoraat

21.0 – RvT TU – Theologische universiteit Utrecht
21.1 – RvT TU – Werkgroep ‘Ambt
21.2 – RvT TU – Bureau Studiefinanciering
22.0 – CAD – Commissie archief en documentatie
23.0 – CKO – Commissie kerkelijke onderzoeken
24.0 – SHR – Studiecommissie homorelaties in de kerk

31.0 – CCE – Commissie contact en eenheid
32.0 – DOE – DeputatenOverleg eenheid (onderdeel van CCE) – geen eigen rapportage
33.0 – CRB – Commissie relaties buitenland
34.0 – CRO – Commissie relatie overheid
35.0 – CGV – Commissie geestelijke verzorging
36.0 – BEM – Commissie Bestuur Evangelie en Moslims
37.0 – CVR – Commissie verzoening en recht

41.0 – CKB – College voor het kerkelijk beroep
42.0 – CKA – Commissie kerkelijke adviezen
42.1 – CKA – Aanvullende brief bij rapport 42.0
43.0 – CSM – Commissie seksueel misbruik
43.1 – CSM – Commissie seksueel misbruik – aanvullend rapport over machtsmisbruik
44.0 – ICG – Interkerkelijke commissie geschilbehandeling
45.0 – NGA – Commissie Nederlands Gereformeerde instelling arbeidszaken
46.0 – CGC – Commissie gedragscode

51.0 – CFB – Commissie financieel beheer
52.0 – CRG – Commissie regiegroep
53.0 – COS – Commissie ondersteuning synode
54.0 – CBB – Commissie beleidsbegroting
55.0 – CWS – Commissie werkwijze synode
56.0 – GMO – Gezamenlijk moderamen LVGS Zoetermeer 2022

61.0 – CBK – Commissie belijdende kerk
61.1 – CBK – Inhoudelijk rapport bij 61.0
62.0 – CAV – Commissie aansluiting VSE

 

Jaarverslagen

13.0j – CMS – MissieFonds jaarverslag 2021
43.0j – CSM – Commissie seksueel misbruik – Meldpunt misbruik 2022
44.0j – ICG – Interkerkelijke commissie geschilbehandeling 2022