Afgevaardigden

Op deze pagina vind je informatie over de afgevaardigden: wie zijn het, welke regio vertegenwoordigen ze? Onder de groepsfoto staan in een uitklapmenu portretfoto's; daar weer onder staat een namenlijst.

Afgevaardigden naar de Synode van Deventer, griffie en secretariaat. De foto is genomen op 29 sept. 2023 tijdens het voorbereidingsweekend.


Wil je weten wie er vanuit jouw regio naar de synode is afgevaardigd, klik dan op de naam van jouw regio. In het uitklapmenu staan de foto’s en de namen van de afgevaardigden. De foto’s zijn genomen door Koos Verkade. Het is niet toegestaan om de foto’s over te nemen en verder te verspreiden.

Rita Noordzij, Zaandam

De andere afgevaardigde is Eelco Holwerda

Ad Stolk, Amersfoort

Peter Hommes, Leusden

Terma Apai, Amstelveen

De andere afgevaardigde is Joan Brouwers uit Heemstede.

Bert Houwen, Tiel

Hanno Cramer, Nijmegen

Martinus Bos, Dalfsen

Edgar Kramer, Nieuwleusen

Jos Seldenthuis, Delft

Ed Buitendijk, Valkenburg

 

 

Wim van Wijk, Deventer

Geert Foekens, Enschede

Herman Scheffer, Barendrecht

Johan Kodde, Zwijndrecht

Peter Sinia, Ede

Berber Wesseling, Ede

Pim Poortinga, 's-Hertogenbosch

Jochem Bouma, Eindhoven

Gerbram Heek, Buitenpost

Josytha van der Sluis-Alkema, Buitenpost

 

Uit deze regio zijn afgevaardigd: ds Aliëtte Meerveld-Poortinga en ds Jan-Henk Soepenberg.

 

Wim Schaaij, Leerdam

Rudi de Graaf, Langerak

Janine Wilts-Holsappel

Anton Langeler

Sybren Stelpstra, Hardenberg

Roelof Visscher, Balkbrug

Marja van Delden-Slotman, Zwolle

Jelle Drijfhout, Hattem

Fida Teekens-Schuurman, Meppel

Harry Offereins, Steenwijk

Joan Janssens-Boer, Zeist

De andere afgevaardigde is Gert-Jan van Eijk uit Nieuwegein

 

Hans Slotman, Kampen

Gerda Dekker-Meijer, Kampen

Kornelis Harmannij, Harderwijk

Wim Boer, Wezep

Koos Verkade, Maassluis

Peter van Engeldorp Gastelaars, Rotterdam

Jan Janssen, Bunschoten

Jan Winter, Bunschoten

Gert Meijer, Zuidlaren

Dineke de Vries-Kruidhof

Gerben Dijkman

Gerrit Vreugdenhil

Christiaan Kanis, Loppersum

Lucy Doorn-Groenveld, Leens

Hier stond eerst een foto van ds. Pier Poortinga, die afgevaardigde was vanuit de regio Zeewolde. Tot ons grote verdriet is ds. Poortinga op 20 okt. jl. onverwachts overleden. We gedenken en hem zijn werk voor de synode met grote waardering en dankbaarheid.


Nico van Huizen, Zeewolde

De andere afgevaardigde is ds. Kees Smit uit Lelystad.

Jan Oppeneer, Axel

Jan de Groot, Middelburg

 

 

 

 

 

 

 

Anny Hutten-Mateboer, Zoetermeer

Jaap Feenstra, Bodegraven

Jacob Halma, griffier

Jan Kuiper, notulist

Lydia Postma-Douma, secretariaat

Heleen Sytsma-van Loo, communicatie


Dit is de namenlijst. Je kunt op de naam van de regio klikken om te zien welke kerken er tot die regio behoren.

regiokerkplaats*
Regio AlkmaarmwRRitaNoordzijZaandam
Regio AlkmaarE.EelcoHolwerdaZaandam
Regio AmersfoortAAdStolkNGK Amersfoort
Regio AmersfoortdsPPeterHommesGKv Leusden
Regio AmsterdammwJJoanBrouwersNGK Heemstede
Regio AmsterdammwTTermaApaiGKv Amstelveen
Regio ArnhemBBertHouwenGKv Tiel
Regio ArnhemHThHannoCramerGKv Nijmegen
Regio Assenmw.ds.A.AliëtteMeerveld-PoortingaRoden
Regio Assends.JHJan-HenkSoepenbergAssen-Zuid
Regio DalfsenMFMartinusBosGKv Dalfsen
Regio DalfsendsJEEdgarKramerGKv Nieuwleusen
Regio Den Haag-LeidenJSJosSeldenthuisGKv Delft
Regio Den Haag-LeidendsEEdBuitendijkGKv Valkenburg
Regio DeventerdsWMWimvan WijkGKv Deventer
Regio DeventerGGeertFoekensNGK Enschede
Regio Dordrecht-MiddelharnisdsHHHermanSchefferNGK Barendrecht
Regio Dordrecht-MiddelharnisJJohanKoddeGKv Zwijndrecht
Regio EdedsPGPeterSiniaNGK Ede
Regio EdemwBBerberWesselingGKv Ede-Zuid
Regio EindhovenJJochemBoumaGKv Eindhoven
Regio EindhovendsIPimPoortingaGKv Den Bosch
Regio FryslândsGAGerbramHeekGKv Buitenpost
Regio FryslânmwJJosythavan der SluisGKv Buitenpost
Regio GorinchemdsWWimSchaaijGKv Leerdam
Regio GorinchemRRudide GraafGKv Langerak
Regio GroningenAAntonLangelerNGK Groningen
Regio GroningenJJanineWilts-HolsappelGKv Enumatil
Regio HardenbergS.SybrenStelpstraGKv Hardenberg
Regio HardenbergRRoelofVisscherGKv Balkbrug
Regio Hattem-ZwollemwMMarjavan Delden-SlotmanGKv Zwolle
Regio Hattem-ZwolledsJJJelleDrijfhoutGKv Hattem
Regio HoogeveenmwFFidaTeekens-SchuurmanGKv Meppel
Regio HoogeveendsHHarryOffereinsGKv Steenwijk
Regio HoutenJJoanJanssens-BoerNGK Zeist
Regio HoutenGJGert-Janvan EijkNGK Nieuwegein
Regio KampendsGJHansSlotmanGKv Kampen
Regio KampenG.GerdaDekker-MeijerNGK Kampen
Regio NunspeetdsKKornelisHarmannijGKv Harderwijk
Regio NunspeetWWimBoerNGK Wezep
Regio RotterdamJThKoosVerkadeNGK Maassluis
Regio RotterdamPPetervan Engeldorp GastelaarsGKv Rotterdam
Regio SpakenburgdsJJanJanssenGKv Bunschoten
Regio SpakenburgdsJJanWinterNGK Bunschoten
Regio StadskanaaldsGGertMeijerGKv Zuidlaren
Regio StadskanaalmwDDinekede Vries-KruidhofGKv
Regio UtrechtmwHHillievan de StreekNGK Utrecht
Regio UtrechtGGerbenDijkmanNGK
Regio UtrechtdsMJMartin-JanHaggGKv
Regio UtrechtGGerritVreugdenhilGKv
Regio WinsumdsCChristiaanKanisGKv Loppersum
Regio WinsummwLLucyDoorn-GroenveldGKv Leens
Regio ZeewoldedsPPierPoortinga**GKv Zeewolde
Regio ZeewoldeNNicovan HuizenGKv Zeewolde
Regio ZeelandJAJanOppeneerGKv Axel
Regio ZeelandJJande GrootGKv Middelburg
Regio ZoetermeermwAAnnyHutten-MateboerGKv Zoetermeer
Regio ZoetermeerJJaapFeenstraGKv Bodegraven

*tot aan de administratieve eenwording per 1 jan. a.s. worden Nederlandse Gereformeerde Kerken nog aangeduid met de naam van het ‘oude’ kerkverband NGK of GKv, net als in het Jaarboek en op de informatiepagina op deze website.

**Tot ons grote verdriet is ds. Poortinga op 20 okt. jl. onverwachts overleden. We gedenken hem en zijn werk voor de synode met grote waardering en dankbaarheid.