Actueel

Op deze pagina staan voorafgaand aan een vergadering de agenda van die vergadering en links naar de documenten die op de agenda staan.

Aan de agenda wordt nog gewerkt, maar de volgende onderwerpen zullen daar in ieder geval op staan:

Vervolg bespreking doopvernieuwing n.a.v. een vraag vanuit de oude NGK-regio Amsterdam-Alkmaar
Lees hier de betreffende brief
Lees hier het rapport van de synodecommissie die zich over deze vraag gebogen heeft.

Brieven van NGK Ommen-West en Stichting Yachad.  De NGK Ommen-West vraagt de synode om haar te ontslaan van de opdracht uit 1996 om in samenwerking met Yachad contactkerk te zijn voor de oude deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (nu Commissie Relaties Buitenland) met het oog op relaties met Messiasbelijdende gemeenten in
Israël. Omdat daarmee de formele banden tussen de NGK en de betreffende gemeenten op landelijk niveau niet meer worden voortgezet, vraagt Yachad aan de synode om twee mensen aan te wijzen als verkenners met de opdracht te onderzoeken hoe de kerken gezamenlijk hun verbondenheid met het Joodse volk inhoud en gestalte kunnen geven, en daarover voorstellen te doen aan de volgende synode.

Het rapport van de Studiecommissie homorelaties in de kerk wordt verkennend en beeldvormend besproken. Besluitvorming volgt pas op zijn vroegst in juni.

Het aanvullende rapport van de Commissie contact en eenheid over lidmaatschap van de Raad van Kerken en deelname aan de Nationale Synode.

Het rapport van de Commissie Verzoening en Recht. Deze commissie verzorgt op zaterdagochtend de dagopening.

Afronding van een aantal onderwerpen die eerder al verkennend besproken zijn:

Commissie missionaire steunverlening.

Werkgroep ambt.

Benoemingen commissies.

Regelingen Commissie kerkelijke adviezen.

Commissie financieel beheer en Commissie beleidsbegroting.

Evaluatie synode (werkwijze en diversiteit).

 

 

 

 

Deze data zijn gereserveerd om het rapport 'Ruimte en richting' te bespreken en tot besluitvorming over te gaan. Dat rapport is geschreven door het studiedeputaatschap homoseksualiteit in de kerk. Je kunt het hier downloaden.