Synode

De Nederlandse Gereformeerde Kerken kennen een synode, een landelijke kerkvergadering waar afgevaardigden uit de plaatselijke kerken zich buigen over zaken die alle kerken aangaan. Deze synode wordt in de regel eens in de drie jaar georganiseerd.

Direct naar Synode van Deventer 2023: klik hier

Een synode bestaat uit 56 afgevaardigden uit de 28 regio’s. Vaak zijn dat ambtsdragers en predikanten, maar die voorwaarde stelt de kerkorde niet. Zij kiezen uit hun midden een moderamen (bestuur). De synode behandelt alleen zaken die op de agenda zijn gezet door de kerken of door commissies die de vorige synode benoemde. Besluiten die de synode neemt, worden in de regel door de kerken overgenomen. De besluiten worden na afloop, voorzien van verslagen van de bespreking op de synodevergadering, gebundeld in de acta.

Vorige synodes/landelijke vergaderingen
De Nederlands Gereformeerde Kerken kenden tot 2023 de Landelijke Vergadering. Van oktober 2022 tot april 2023 vergaderde de Landelijke Vergadering/Generale Synode (LVGS) van Zoetermeer. Belangrijk onderwerp was de vaststelling van de kerkorde van het nieuwe kerkverband dat beide kerkgenootschappen inmiddels vormen: de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Download hier de Acta van de LV/GS van Zoetermeer.

Alles over de LV/GS van Zoetermeer is verder hier te vinden.

Daarvoor waren er de Landelijke Vergadering van Zeewolde en de Generale Synode van Goes. Deze eveneens grotendeels gezamenlijke vergadering startte in november 2019 en liep, ernstig gehinderd door de coronacrisis, door tot het najaar van 2021.

Alles over de LVGS van Zeewolde/Goes is hier te vinden.