Classis Warffum

De classis Warffum behoort tot de particuliere synode van Groningen en telt negen kerken, te weten: Baflo, Kantens, Leens, Middelstum, Roodeschool, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Winsum.

Voor verslagen van gehouden vergaderingen en informatie over komende vergaderingen van deze classis kunt u contact opnemen met

Secretariaat classis Warffum: E.H. Klunder
Rietemastraat 9
9965 RS Leens
T (0595) 572331
e-mail: ehklunder@home.nl.

Format-ANBI-transparantie-gegevens-classis-Warffum