Classis Stadskanaal

De classis Stadskanaal behoort tot de particuliere synode van Drenthe en telt zeven kerken, te weten: Hoogezand-Sappemeer Noord, Hoogezand-Sappemeer Zuid, Mussel, Stadskanaal, Veendam, Winschoten, Zuidbroek.

Voor verslagen van gehouden vergaderingen en informatie over komende vergaderingen van deze classis kunt u contact opnemen met

Secretariaat classis: A. Werkman
Mansholtstraat 24
9602 SG Hoogezand
T (06) 41465841, e-mail: classisstadskanaal@gkv.nl.

Format-ANBI-transparantie-gegevens-classis-Stadskanaal