Classis Leeuwarden

De classis Leeuwarden behoort tot de particuliere synode Noord en bestaat uit de kerken: Blije-Holwerd, Buitenpost, Dokkum, Driesum C.A., Franeker-Sexbierum, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Sneek-Koudum.

Voor verslagen van gehouden vergaderingen en informatie over komende vergaderingen van deze classis kunt u contact opnemen met

Secretariaat classis Leeuwarden
p/a Het Var 23
8939 BH Leeuwarden

E-mail: classisleeuwarden@gkv.nl

Format-ANBI-transparantie-gegevens-classis-Leeuwarden