Classis Grootegast

De classis Grootegast hoort tot de particuliere synode van Groningen en telt acht kerken, te weten: Aduard, Enumatil, Grootegast, Grijpskerk-Niezijl, Leek, Marum, Oldehove en Zuidhorn.

Voor verslagen van gehouden vergaderingen en informatie over komende vergaderingen van deze classis kunt u contact opnemen met de DAO van de classis: E.M. (Elly) van der Krieke
classisgrootegast@gkv.nl

Deputaat vacaturebeurten

In geval van nood kan een vacante kerk een beroep doen op de deputaat vacaturebeurten. Wanneer de bediening van het Woord en/of de sacramenten in gevaar komt is de deputaat vacaturebeurten bevoegd om te beoordelen of en hoe daarin moet worden voorzien. Er kan dan één van classispredikanten worden aangewezen. Deze bevoegdheid is door de classis Grootegast neergelegd bij de DAO van de classis. Telefoon: 06 15458987

Format-ANBI-transparantie-gegevens-classis-Grootegast