Classis Assen

De classis Assen hoort tot de particuliere synode van Drenthe en telt twaalf kerken, te weten:
Assen-Kloosterveen, Assen-Marsdijk, Assen-Peelo, Assen-West, Assen-Zuid, Beilen, Haulerwijk, Hooghalen, Oosterwolde (Fr), Roden, Smilde en Zuidlaren.

Voor verslagen van gehouden vergaderingen en informatie over komende vergaderingen van deze classis kunt u contact opnemen met

E-mail: classisassen@gkv.nl

Format-ANBI-transparantie-gegevens-classis-Assen