Classis

Een classis (meervoud: classes) is een regionale vergadering waarin leden uit de kerkenraden uit een bepaalde regio vertegenwoordigd zijn.

Als een kerkenraad ergens niet uitkomt en wil overleggen met kerken uit de buurt, kan de raad dat vraagstuk inbrengen op de classis. Een classis bestaat uit zes tot twaalf kerken en vergadert in de regel vier keer per jaar. Van elke classis worden vier ouderlingen en vier dominees afgevaardigd naar de PS.

Predikanten uit één classis werken vaak samen, bijvoorbeeld door bij toerbeurt voor te gaan in elkaars gemeente. Als een gemeente tijdelijk geen eigen predikant heeft, wordt een deel van het werk door een predikant uit de classis overgenomen.

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn ingedeeld in 29 classes. Die zijn te vinden in het menu hiernaast.