Beleidsrapporten generale synode Meppel (2017)

(Klik hier voor de jaarrapporten).

ASMP Aanvullende steunverlening missionaire projecten (13-10-2016)
ASMP Aanvullend rapport (08-12-2016)
ABC Advies en bijstand classes (14-10-2016)
ABC Aanvullend rapport advies en bijstand classes (07-02-2017)
DAO Administratieve ondersteuning (25-10-2016)
AD Archief en documentatie (2-12-2016)
B&B Bemiddeling en begeleiding (31-10-2016)
BBK Betrekkingen buitenlandse kerken (11-10-2016)
BBK Aanvullend rapport betrekkingen buitenlandse kerken – versie 2 (10-02-2017)
CvB PZ Commissie van Beroep in predikantszaken (19-10-2016)
DE Eredienst (01-12-2016)
E&M Evangelie & Moslims (29-11-2016)
DFB Financiën en beheer (18-11-2016)
GVM Geestelijke verzorging militairen (23-11-2016)
GVM Aanvullend rapport geestelijke verzorging militairen (08-03-2017)
GDD Generaal diaconaal deputaatschap (09-11-2016)
GDD Aanvullend rapport GDD (31-01-2017)
GSK Generale steunverlening kerken (2-11-2016)
DHB Hoger beroep (25-10-2016)
DKE Kerkelijke eenheid (19-10-2016)
DKE Aanvullend rapport 3 deputaten (25-01-2017)
DKE Aanvullend rapport kerkelijke eenheid (06-03-2017)
DKE + CCS – Perspectieven – rapportgage van de Werkgroep Convergentie Kerkorde en AKS (WCKA)
DKL Kerkelijke lasten (06-12-2016)
DKO Kerkorde (07-11-2016)
DKO Aanvullend rapport DKO (13-02-2017)
MVEA Man/Vrouw en ambt – 1e rapport – pijnpunten rond vrouw en ambt (08-07-2016)
MVEA Man/Vrouw en ambt – 2e rapport – samen dienen –  (01-11-2016 – Samenvatting rapport
MVEA Man/Vrouw en ambt – aanvullend rapport bij hoofdstuk 5 (01-02-2017)
MVIK Man/Vrouw in de kerk (14-10-2016)
MZ Mediazaken (16-11-2016)
DSH Pastorale zorg aan doven en slechthorenden (20-10-2016)
PC Praktijkcentrum (13-10-2016)
PC Praktijkcentrum – aanvullende financiële verantwoording 2015- 2017 (23-01-2017)
RvA H&E Raad van advies huwelijk en echtscheiding (19-10-2016)
RvA H&E Aanvullend rapport (18-04-2017
RKO Relatie kerk en overheid (10-10-2016)
SMKR Seksueel misbruik in kerkelijke relaties (07-12-2016) versie 2 (aanvulling organogram)
SHOCK Studiedeputaatschap heroriëntatie ondersteuning classes en kerken (29-10-2016)
SHOCK aanvullend rapport SHOCK (29-11-2016)
Stufi TU Kerkelijke studiefinanciering TU incl. alternatief voorstel CvB (31-10-2016)
TU RvT en CvB Theologische Universiteit (31-10-2016)
TU Rapport GTU – Samen verder in Zijn dienst (18-11-2016) – Samenvatting rapport GTU – Oplegnotitie RvT bij rapport GTU incl. bijlagen
TU – Aanvullende notitie GTU rapport (20-02-2017)
ZHT Zending, hulpverlening en training (12-10-2016)