Beleidsplan

Het Beleidsplan voor de Nederlands Gereformeerde Kerken 2020-2024, vastgesteld op 9 november 2019 door de Landelijke Vergadering Zeewolde, kan gebruikt worden in het kader van de transparantie die vereist is in het kader van de ANBI-erkenning.

Het beleidsplan beschrijft de voorgenomen activiteiten van de Nederlands Gereformeerde Kerken in de komende vijf jaren en de manier waarop de kerken aan die activiteiten invulling geven. Het kerkelijk leven heeft een doorgaand karakter. Dat brengt met zich mee dat de kerkelijke activiteiten en werkzaamheden naar hun aard voor een deel gelijk zijn aan de activiteiten uit de periode hiervoor en voor een ander deel daarmee in ieder geval in lijn liggen. Wel verschuiven accenten in de loop der jaren en uiteraard krijgen bepaalde onderdelen in een bepaalde periode meer of minder nadruk.


Download beleidsplan

Actueel-beleidsplan-Nederlands-Gereformeerde-Kerken