AKS

Het kerkrecht van de Nederlands Gereformeerde Kerken staat beschreven in het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven (AKS) dat werd aanvaard in 1982 en geregeld aangepast tot laatstelijk in Zeewolde 2015. Het Akkoord begint met een Verklaring, die bekend staat als de Preambule. Daarna volgen de artikelen van het Akkoord. Tenslotte leest u de verschillende Regelingen die ontstaan zijn als uitwerking. Laatst verschenen editie is nu 2015, hieronder te lezen of te downloaden

AKS-Akkoord-Kerkelijk-Samenleven-2015