Datum

De TUU vraagt aandacht voor roeping.

De Theologische Universiteit Utrecht vraagt aandacht voor roepingen voor theologische opleiding.

Evenementgegevens

  • Datum:

De Theologische Universiteit Utrecht (TUU) vraagt aandacht voor ‘roepingen’ in de kerken. De TUU heeft daartoe de laatste zondag van januari, 28 januari 2024, benoemd als Roepingenzondag.

God doet een beroep op mensen om  zich in te zetten voor de naaste. Dat kan ook door theologie te studeren en predikant te worden. Op roepingenzondag is hier speciale aandacht voor. Door te bidden voor ambtsdragers, predikanten en theologiestudenten in opleiding. Er kan worden gecollecteerd voor de predikantenopleiding en de preek op roepingenzondag kan gaan over onze roeping in Gods Koninkrijk.

Voor een preekschets en meer  informatie zie de site van de TUU