Nieuws

Verre Naasten: Biddag 2024

Groente en fruit voor kinderen in Zuid-Afrika. Door armoede is er vaak weinig kennis over gezonde voeding, waardoor veel kinderen ongezond zijn. Verre Naasten-partner Khanyisani doet daar wat aan.Medewerkers van kinderopvangcentra op het platteland krijgen training in hoe ze groente verbouwen. Deze kennis delen ze met hun gemeenschap. Daarbij ontvangen gezinnen een startpakket met zaailingen, […]

Missieloket: Trendrede en podcastserie

Lees de trendrede eens door. Herken je deze vijf trends op jouw plek? De trendrede bevat vragen om op de trends te reflecteren. Op de website van missieloket staan verdiepingsvragen. Kik hier voor meer informatie De IZB heeft een serie podcasts gemaakt bij elke trend. Vanaf half mei zijn deze podcasts beschikbaar onder het label […]

Dovenpastor in volle rechten

Hendrik Stevens werkt al twee jaar als dovenpastor in de regio Noord-Holland, Den Haag en Zoetermeer en Utrecht, maar officieel had hij nog niet de volle ambtelijke rechten om Woord en sacramenten te bedienen en de zegen uit te spreken. Die rechten heeft hij ontvangen in een viering op donderdag 1 februari 2024 van 15.00 […]

Commissie relaties buitenland

In aanloop naar de bespreking van het rapport van de CRB op 2 februari ’24 door de Synode van Deventer organiseerde de CRB de ‘buitenlanddagen’. Hiervoor nodigde de commissie de zusterkerken van de NGK uit. Dit jaar zijn er vertegenwoordigers van twaalf kerken vanuit Azië, Noord-Amerika, Afrika en een aantal Europese landen naar Nederland gekomen. […]

Rapport studiecommissie homoseksualiteit: bespreking en besluitvorming.

Downloads van het rapport staan onderaan dit bericht. Het moderamen kiest voor een zorgvuldige aanpak, rekening houdend met twee zaken: de tijd die kerkenraden en regio’s nodig hebben om het rapport te bespreken en de behoefte aan duidelijkheid van homoseksuele broers en zussen over hun positie in de kerk. Het moderamen is zich er ook […]

Verre Naasten stopt met verspreiding ‘Naast’ via kerken

In de nieuwe Naast Het laatste papieren nummer heeft als thema godshuizen wereldwijd. En die zijn verrassend, heilig, toegankelijk (of juist niet), excellent, zichtbaar, een speelplaats, en nog veel meer. ‘Wat hou ik van Uw huis’ is het thema dit keer. Je leest in deze Naast onder meer waarom ND-journalist Hilbrand Rozema zo van oude kerkjes houdt. […]

‘Ruimte en richting.’ Rapport studiecommissie homoseksualiteit

Downloads staan onderaan dit bericht. De vraag om zich te buigen over dit onderwerp kwam uit de kerken. De Generale Synode van Meppel 2017 gaf het deputaatschap daarom opdracht om een Schriftuurlijk onderbouwde waardering te geven van mogelijke seksuele relaties. De opdracht werd later uitgebreid met de vraag om de volgende zaken te beschrijven: hoe […]

Blad Dienst: Vrede op aarde

De kern van het goede nieuws ligt in de verzoening die Jezus bracht aan het kruis en in het herstel dat Hij brengt door zijn opstanding. Redding en roeping, vrede en koninkrijksbeweging… Misschien klinkt die taal net even anders dan zonde, verlossing en dankbaarheid. We hebben nieuwe taal en bezieling nodig om de eeuwenoude waarheid […]

Blad Dienst: ruimtezoekers

Ruimtezoekers in de kerk In de bijbel vind je het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Emmaüsgangers. Zij waren ruimtezoekers van de eerste orde. Deze Emmaüsgangers zijn teleurgesteld in mensen en in God. Ze waren hoopvol. Ze hoopten dat Jezus hen zou bevrijden. Maar Jezus bleek niet de held op wie ze zaten […]

Kerkplein: platform voor actieve kerkmensen

Kerkplein – nieuw landelijk platform voor actieve kerkmensen ‘Heeft iemand een goed draaiboek liggen voor een diaconaal project?’ ‘Wij willen de website van onze kerk verbeteren, wie heeft daar ervaring mee’? Kerkelijke vrijwilligers en professionals willen graag op allerlei gebied leren van elkaar. Hoe pakt men de zaken aan in een andere gemeente of parochie? […]

Vacature webredacteur

Een overzicht van de werkzaamheden: Je ontvangt mailingen en nieuwsbrieven van organisaties die vragen of hun bericht(en) een plek kan/kunnen krijgen op www.ngk.nl. Samen met de communicatieadviseur beslis je welke berichten er wel en welke niet geplaatst worden. Je neemt dus sommige berichten over en plaatst ze als nieuwsbericht en/of agenda-item. Je houdt de slider […]

Steunpunt Bijbelstudie: nieuwe uitgave

In acht bijbelstudies neemt Piet Houtman jou als lezer mee om onze Heer door de bril van de Schrift meer te gaan zien in de wereld om ons heen, hoe geseculariseerd die ook is. Hoe irrelevant mensen om je heen Hem ook vinden, de schrijver hoopt je met hulp van deze bijbelstudie te laten groeien […]