Nieuws

Steunpunt Bijbelstudie: Ontmoetingsdag

Vanaf het eerste begin van de christelijke kerk denken gelovigen na over hun geloof en liefde voor God en zijn Woord. Twee boeiende sprekers zijn uitgenodigd om het onderwerp in te leiden. Belijdenisteksten geven woorden aan wie God is en aan het werk van zijn Zoon en Geest. De nieuwste belijdenisgeschriften van onze kerken stammen […]

Rapport studiecommissie homoseksualiteit: leeswijzer en samenvatting

De Synode van Deventer zal het rapport op 8 maart verkennend en beeldvormend bespreken. Op 28 en/of 29 juni volgt besluitvorming. Kerken en regio’s hebben op deze manier ruimschoots gelegenheid om van het rapport kennis te nemen en via hun afgevaardigden naar de synode mee te werken aan de besluitvorming. Klik hier voor een download […]

40 dagentijd – tijd voor bezinning
logo kerk punt alternatief

Bij Kerkpunt, de toerustingsorganisatie van de NGK, staat een ellendige situatie van eeuwen geleden centraal. Wat kunnen we daarvan leren voor de huidige tijd, waarin we zo worden geconfronteerd met een enorme hoeveelheid ellende? Wat we te weten komen over toen komt uit de eerste hand, namelijk van iemand die de gebeurtenissen aan den lijve […]

Verre Naasten: Biddag 2024

Groente en fruit voor kinderen in Zuid-Afrika. Door armoede is er vaak weinig kennis over gezonde voeding, waardoor veel kinderen ongezond zijn. Verre Naasten-partner Khanyisani doet daar wat aan.Medewerkers van kinderopvangcentra op het platteland krijgen training in hoe ze groente verbouwen. Deze kennis delen ze met hun gemeenschap. Daarbij ontvangen gezinnen een startpakket met zaailingen, […]

Missieloket: Trendrede en podcastserie

Lees de trendrede eens door. Herken je deze vijf trends op jouw plek? De trendrede bevat vragen om op de trends te reflecteren. Op de website van missieloket staan verdiepingsvragen. Kik hier voor meer informatie De IZB heeft een serie podcasts gemaakt bij elke trend. Vanaf half mei zijn deze podcasts beschikbaar onder het label […]

Dovenpastor in volle rechten

Hendrik Stevens werkt al twee jaar als dovenpastor in de regio Noord-Holland, Den Haag en Zoetermeer en Utrecht, maar officieel had hij nog niet de volle ambtelijke rechten om Woord en sacramenten te bedienen en de zegen uit te spreken. Die rechten heeft hij ontvangen in een viering op donderdag 1 februari 2024 van 15.00 […]

Commissie relaties buitenland

In aanloop naar de bespreking van het rapport van de CRB op 2 februari ’24 door de Synode van Deventer organiseerde de CRB de ‘buitenlanddagen’. Hiervoor nodigde de commissie de zusterkerken van de NGK uit. Dit jaar zijn er vertegenwoordigers van twaalf kerken vanuit Azië, Noord-Amerika, Afrika en een aantal Europese landen naar Nederland gekomen. […]

Rapport studiecommissie homoseksualiteit: bespreking en besluitvorming.

Downloads van het rapport staan onderaan dit bericht. Het moderamen kiest voor een zorgvuldige aanpak, rekening houdend met twee zaken: de tijd die kerkenraden en regio’s nodig hebben om het rapport te bespreken en de behoefte aan duidelijkheid van homoseksuele broers en zussen over hun positie in de kerk. Het moderamen is zich er ook […]

Verre Naasten stopt met verspreiding ‘Naast’ via kerken

In de nieuwe Naast Het laatste papieren nummer heeft als thema godshuizen wereldwijd. En die zijn verrassend, heilig, toegankelijk (of juist niet), excellent, zichtbaar, een speelplaats, en nog veel meer. ‘Wat hou ik van Uw huis’ is het thema dit keer. Je leest in deze Naast onder meer waarom ND-journalist Hilbrand Rozema zo van oude kerkjes houdt. […]

‘Ruimte en richting.’ Rapport studiecommissie homoseksualiteit

Downloads staan onderaan dit bericht. De vraag om zich te buigen over dit onderwerp kwam uit de kerken. De Generale Synode van Meppel 2017 gaf het deputaatschap daarom opdracht om een Schriftuurlijk onderbouwde waardering te geven van mogelijke seksuele relaties. De opdracht werd later uitgebreid met de vraag om de volgende zaken te beschrijven: hoe […]

Blad Dienst: Vrede op aarde

De kern van het goede nieuws ligt in de verzoening die Jezus bracht aan het kruis en in het herstel dat Hij brengt door zijn opstanding. Redding en roeping, vrede en koninkrijksbeweging… Misschien klinkt die taal net even anders dan zonde, verlossing en dankbaarheid. We hebben nieuwe taal en bezieling nodig om de eeuwenoude waarheid […]

Blad Dienst: ruimtezoekers

Ruimtezoekers in de kerk In de bijbel vind je het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Emmaüsgangers. Zij waren ruimtezoekers van de eerste orde. Deze Emmaüsgangers zijn teleurgesteld in mensen en in God. Ze waren hoopvol. Ze hoopten dat Jezus hen zou bevrijden. Maar Jezus bleek niet de held op wie ze zaten […]