U zocht naar 'belijdenissen'

30 maart 2020
Formulieren en belijdenissen

Actuele informatie over formulieren: klik hier. Actuele informatie over belijdenissen: klik hier. N.B. De nieuwe kerkorde van de NGK schrijft niet meer voor dat ambtsdragers een bindingsformulier ondertekenen, tenzij ze ook de bevoegdheid hebben om het Woord van God te verkondigen. De kerkorde en de regelingen vind je hier.   Archiefpagina   Bij allerlei plechtige […]

18 maart 2020
Belijdenissen

In overeenstemming met Gods Woord, de Bijbel, worden in de belijdenisgeschriften essentiële standpunten voor leer en leven uitgewerkt en verwoord. In de Nederlandse Gereformeerde Kerken hanteren we in totaal zes van die belijdenissen. Samen met talloze andere kerken aanvaarden we drie belijdenissen van de oude kerk, de eerste drie in onderstaand overzicht. Met andere gereformeerde […]

25 maart 2020
B. De ambten en overige diensten

Hier vind je de huidige kerkorde (versie 2023) en de bijbehorende regelingen N.B. De nieuwe kerkorde van de NGK schrijft niet meer voor dat ambtsdragers een bindingsformulier ondertekenen, tenzij ze ook de bevoegdheid hebben om het Woord van God te verkondigen. Archief B6 de ambten B6.1 De kerken kennen de ambten van predikant, ouderling en […]

11 maart 2020
Visie

Als Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn we een christelijke kerk. We maken deel uit van de wereldwijde christelijke gemeenschap die het goede nieuws van God al zo’n 2000 jaar doorgeeft aan miljoenen mensen. De oude belijdenissen vatten ons geloof samen. We geloven dat deze wereld door God is gemaakt en dat er nog veel goeds van Hem […]

03 maart 2020
Gereformeerd

Geschiedenis Wat is gereformeerd? Visie Belijdenissen Formulieren