NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2024-03

Synode van Deventer

Vergaderingen op 8 en 9 maart

De Synode van Deventer komt binnenkort weer twee dagen bij elkaar. Op 8 en 9 maart kun je live volgen wat er op Mennorode gebeurt. Tal van onderwerpen staan op de agenda, waaronder opnieuw de vraag om doopvernieuwing, en het rapport van de Commissie homoseksuele relaties in de kerk. Dat wordt op 8 maart verkennend besproken; de commissie zal het rapport toelichten en de afgevaardigden kunnen er vragen over stellen. Besluiten worden over dit onderwerp nog niet genomen; daarvoor komt de synode later dit jaar nogmaals bij elkaar, zodat kerken en regio’s ruimschoots de tijd hebben om zich in het rapport te verdiepen. Alles over de synode vind je op www.ngk.nl.

Commissie kerkelijke adviezen

Hoe ga je om met digitale informatie?

De Commissie kerkelijke adviezen heeft een nieuw item toegevoegd aan de rubriek Veelgestelde vragen, en wel over de opslag van privacygevoelige en andere digitale informatie. Als iemand zijn werk voor de kerkenraad of een commissie beëindigt, kan die informatie op zijn of haar computer achterblijven. Het is belangrijk dat een kerkenraad zich dat realiseert en op dit punt beleid maakt. De commissie doet de aanbeveling om informatie niet individueel op te slaan maar daarvoor een vorm van intranet te gebruiken. Een uitgebreider advies en antwoorden op andere vragen vind je door op de lees meer-knop hieronder te klikken. Heb je zelf een vraag? Neem dan contact op met cka@ngk.nl.

Kerkpunt

Biddag collectedoelen

Op biddag staan we stil bij onze afhankelijkheid van God en worden we ons bewust van zijn rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Bijvoorbeeld via de biddagcollecte. Als je op de lees meer-knop hieronder klikt, vind je drie concrete suggesties voor de collecte op biddag 13 maart: Aandacht voor kinderen in Zuid-Afrika (Verre Naasten), Geloof in de ouders van Pibor (Red een Kind) en Houses of Joy (Stichting Gave).

Commissie contact en Eenheid

Dialoogseminar Europese Parlement

Drs. Hillie van de Streek is lid van de Commissie Contact en Eenheid (CCE) van de NGK met portefeuille de Raad van Kerken (RvK). Op 13 februari nam zij namens de Europese Kerkenconferentie CEC, waarvan de RvK waarnemend lid is, deel aan een dialoogseminar in het Europese Parlement. In haar bijdrage sprak ze over populisme als de belangrijkste dreiging voor de Europese democratie. Haar bijdrage in het Europees Parlement staat onder de knop hieronder. Daar vind je ook een knop naar een verslag van haar bijdrage in het Nederlands.
Van de Streek werkt binnen de RvK ook mee aan een gespreksnotitie over de maatschappelijke presentie van de kerken, mede naar aanleiding van de verkiezingsuitslag.

Stichting Evangelie & Moslims

Naïma Vrouwendag 9 maart 2024

Veel vrouwen kennen vanuit hun moslimachtergrond God niet als een liefdevolle Vader. Ook vanuit hun cultuur en familie krijgen moslimvrouwen vaak weinig waarde toegekend. Hoe ziet God hen, en hoe kunnen wij die boodschap overbrengen? Stichting Evangelie & Moslims houdt de jaarlijkse Naïma Vrouwendag D.V. op zaterdag 9 maart, met als thema ‘Geen slaven, maar dochters!’.

Theologische Universiteit Utrecht

Band tussen universiteit en kerken

Bestuur en medewerkers van de Theologische Universiteit Utrecht zetten zich ervoor in om de band met de kerken te versterken. Zo was Pim Boven, voorzitter van het College van Bestuur van de TUU, op 14 februari op bezoek bij de NGK Spakenburg Noord. Hij was daar uitgenodigd nadat deze kerk had deelgenomen aan een door de universiteit georganiseerde peiling. Tijdens het bezoek werd er doorgesproken over de peiling, maar ontstond er vooral een open gesprek over de relatie tussen de universiteit en de kerken.
Kom jij met jouw kerk ook graag met de TUU in gesprek? Lees dan meer over het bezoek aan Spakenburg en meld je aan.

Steunpunt Bijbelstudie

Ontmoetingsdag op 16 april a.s.

Op dinsdag 16 april organiseert Steunpunt Bijbelstudie in samenwerking met LPB Media een ontmoetingsdag over het thema: Ik geloof = wij belijden. De dag vindt plaats in De Kandelaar in Assen.
Twee boeiende sprekers zijn uitgenodigd om het onderwerp in te leiden. Belijdenisteksten geven woorden aan wie God is en aan het werk van zijn Zoon en Geest. De nieuwste belijdenisgeschriften van onze kerken stammen uit de 16e en 17e eeuw. Is het nodig en verantwoord om nieuwe woorden te vinden in deze nieuwe tijd? Over deze en andere vragen gaat het tijdens de ontmoetingsdag.

LPB media

Het wonder van vergeving

In de Stille Week, de dagen die voorafgaan aan Pasen, kun je thuis, alleen of met een groep, de Vespers volgen die LPB media beschikbaar stelt: vijf filmpjes van ongeveer een kwartier waarin muziek en tekst elkaar afwisselen. Muziekgroep Stil acapella zorgt voor de muzikale omlijsting. De vespers zijn te vinden onder de lees-meerknop.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 5 april a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op woensdag 3 april binnen zijn op onderstaand mailadres. Wil je inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2